Schadevergoeding wegens schade aan gekochte auto

 

Gedaagde verkoopt voor € 26.152,00 een auto aan Auto1 en tekent op de koopovereenkomst dat de auto ongevalvrij is en geen schade heeft.

 

Na aankoop blijkt de auto blijkt een ernstig schadeverleden te hebben.

 

De auto is inmiddels weer verkocht.

 

Auto1 vordert bij de kantonrechter van gedaagde het waardeverlies.

Oordeel kantonrechter

 

Het verweer van gedaagde komt erop neer dat zij van geen schade wist en dat zij zelf nooit iets aan de auto heeft gemerkt, er zelfs mee naar Luxemburg gereden is. 

 

Om tot de conclusie te komen dat gedaagde ‘tekortgeschoten’ is, is niet van belang of gedaagde al dan niet iets wist over een schadeverleden.

 

Het enkele feit dat gedaagde verklaart een schadevrije auto te verkopen terwijl dit (achteraf) niet zo blijkt te zijn, levert een tekortkoming van gedaagde op. 

 

Ontbinding overeenkomst

 

Als een overeenkomst wordt ontbonden, dan is de partij van wie de tekortkoming een grond voor ontbinding heeft opgeleverd, verplicht de schade te vergoeden die Auto1 lijdt doordat geen wederzijdse nakoming maar ontbinding van de overeenkomst heeft plaatsgevonden

 

De kantonrechter stelt de schade van Auto1 vast op € 11.049,00 en veroordeelt gedaagde tot betaling van dit bedrag aan Auto1. 

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:4938&showbutton=true 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.