Legitimatie

 

In een winkel wordt op naam van Donna een aanvraagformulier ingevuld voor een overeenkomst inzake het gebruik van een gsm toestel van T-Mobile. Op het aanvraagformulier staan de naam van Donna alsmede haar adres, postcode en woonplaats vermeld. Bij het afsluiten van de overeenkomst zijn als legitimatiemiddel de Europese identiteitskaart van Donna, voorzien van haar foto, en de bankpas van Donna gebruikt. Er zijn daarbij kopieën gemaakt van deze legitimatiebewijzen. Het aanvraagformulier is bij de regel "handtekening contractant" ondertekend. In het kader van deze overeenkomst heeft T-Mobile een toestel van het merk Samsung met een waarde van € 369,99 en een telefoonnummer ter beschikking gesteld.

 

Twee maanden later wordt in diezelfde winkel op naam van Donna wederom een aanvraagformulier voor een overeenkomst inzake het gebruik van een gsm toestel van T-Mobile. Op het aanvraagformulier staan de naam van Donna, alsmede haar adres, postcode en woonplaats vermeld. Bij het afsluiten van de overeenkomst zijn als legitimatiemiddel de Europese identiteitskaart van Donna, voorzien van haar foto, en de bankpas van Donna gebruikt. Er zijn daarbij kopieën gemaakt van deze legitimatiebewijzen. Het aanvraagformulier is bij de regel "handtekening contractant" ondertekend. In het kader van deze overeenkomst heeft T-Mobile een SIM-kaart, een toestel van het merk Samsung met een waarde van € 429,99 en een telefoonnummer ter beschikking gesteld. 

 

Met betrekking tot beide overeenkomsten ontstaat betalingsachterstand. Reden voor T-Mobile de overeenkomsten te ontbinden en achterstallige betaling in te vorderen. Donna ontkent dat zij de overeenkomsten heeft gesloten. Volgens Donna is haar ex-partner hiervoor verantwoordelijk.

 

T-Mobile laat het hier niet bij zitten en besluit Donna te dagvaarden.

 

Oordeel rechter

 

Donna betwist dat zij de overeenkomsten met T-Mobile is aangegaan. In dat verband bestrijdt Donna dan ook dat zij de betreffende aanvraagformulieren heeft ingevuld en ondertekend. De op de aanvraagformulieren geplaatste handtekeningen zijn niet van haar afkomstig. De handtekeningen zijn bovendien afwijkend van elkaar, aldus Donna. Het is voor Donna naar eigen zeggen een raadsel hoe T-Mobile aan de kopieën van haar Europese identiteitskaart en bankpas is gekomen. Niet blijkt dat deze kopieën gelijktijdig met het invullen van de aanvraagformulieren zijn opgemaakt. Donna houdt het voor mogelijk dat haar ex-partner, op haar naam de overeenkomsten met T-Mobile heeft gesloten, met misbruik van de Europese identiteitskaart en bankpas van Donna.

 

Op grond van artikel 159 lid 2 Rv rust de bewijslast voor wat betreft de echtheid van een handtekening onder een onderhandse akte op degene die de akte als bewijsstuk gebruikt of zich daarop beroept. In beginsel dient de winkel daarom de echtheid van de beide handtekeningen onder de aanvraagformulieren te bewijzen. Zonder dat de echtheid van die handtekeningen vast staat, leveren de aanvraagformulieren geen dwingend bewijs op. 


In het onderhavige geval is de rechter van oordeel dat voldoende vast is komen te staan dat Donna de overeenkomsten met T-Mobile is aangegaan. In de beide overeenkomsten staat namelijk de legitimatie van Donna vermeld, met daarbij de gegevens en een kopie van de Europese identiteitskaart van Donna, alsook de gegevens van en een kopie van de bankpas van Donna. De kantonrechter acht het onwaarschijnlijk dat de ex-partner van Donna de overeenkomsten op zijn naam heeft gesloten, nu deze overeenkomsten in een winkel zijn gesloten en de betreffende medewerkers van die winkel, naar de rechter aanneemt, hebben gecontroleerd of het legitimatiebewijs van Donna met daarop haar foto overeenkwam met degene die zij in de winkel voor zich hadden staan. Anders zou de legitimatie immers zinledig zijn. Onder al deze omstandigheden, mede in hun onderling verband en samenhang bezien - gaat de rechter voorbij aan het verweer van Donna en wijst de vordering van T-Mobile toe.

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.