Misbruik van omstandigheden


Gedaagde was werkzaam bij een supermarkt en heeft goederen gestolen. Na ontdekking van de diefstal heeft de bedrijfsleiding van de supermarkt haar hier mee geconfronteerd. Tijdens dit gesprek heeft gedaagde de diefstal bekend en is aan de hand van de verklaring van gedaagde berekend voor welk bedrag zij aan goederen had weggenomen. Dit bedrag werd vastgesteld op € 115.500. Het gesprek heeft 15 minuten geduurd. De supermarkt heeft haar een schuldbekentenis laten ondertekenen waarmee gedaagde niet alleen de diefstal bekende, maar waarmee zij ook verklaarde een schadevergoeding van € 115.500 aan de supermarkt verschuldigd te zijn.


Aangezien er geen terugbetaling plaatsvond, vordert de supermarkt voor de rechter betaling van € 115.500. Gedaagde beroept zich voor de rechter op misbruik van omstandigheden.


Oordeel rechter


 De rechter oordeelt dat inderdaad sprake is van misbruik van omstandigheden aan de zijde van de supermarkt, gelet op de volgende omstandigheden: gedaagde is onvoorbereid het gesprek ingegaan; zij bevond zich in een benarde en zeer ongelijkwaardige positie; de supermarkt heeft nagelaten gedaagde te informeren over de (juridische) gevolgen van het ondertekenen van de schuldbekentenis; gedaagde heeft een voor haar nadelige beslissing genomen die zij bij een normaal te achten voorbereiding niet zo zou hebben genomen; en het is volstrekt onduidelijk of de schade van de supermarkt wel € 115.500 bedraagt. Dit betekent dat gedaagde de schuldbekentenis – voor zover het de verklaring betreft dat zij bereid is een bedrag van € 115.500 aan schadevergoeding en kosten aan de supermarkt te betalen – terecht heeft vernietigd, zodat de vordering van de supermarkt wordt afgewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 


http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2012:BV3669Home


Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.