Rioolontstopping. "Spiraalkosten" per meter in rekening gebracht. Oneerlijke, misleidende en agressieve handelspraktijken.

 

Eiseres heeft wegens een verstopt en overstromend toilet op internet gezocht naar een rioolontstoppingsdienst en is uitgekomen bij gedaagde, met wie zij contact heeft opgenomen. Vervolgens heeft zich rond de middag gedaagde bij de woning van eiseres gemeld. 

 

Gedaagde heeft de werkzaamheden met eiseres besproken en haar een tablet voorgehouden met een lijst van door hem gehanteerde tarieven. Gedaagde heeft vervolgens aan eiseres gevraagd op het scherm van de tablet haar handtekening te zetten voor akkoord en dat heeft zij gedaan.  

 

Gedaagde is aan het werk gegaan. Na afloop heeft hij aan haar weer het tablet voorgehouden met daarop een werkbon/factuur ter hoogte van in totaal € 1.877,42. 

 

Blijkens de werkbon/factuur is dat bedrag als volgt samengesteld: starttarief half uur € 169,00; voorrijkosten € 35,00; meerwerk 3 x € 29,90 = € 89,70; spiraal kosten 21 x € 59,90 = € 1.257,90 en btw € 325,82. 

 

De verrichte werkzaamheden zijn volgens de omschrijving op de werkbon/factuur: “verzamelriool hogedruk gereinigd, verzamelriool machinaal gereinigd, 21m verzamelleiding gereinigd naar de straat toe”. 

 

Gedaagde heeft eiseres vervolgens gevraagd via het tablet de werkzaamheden te accorderen door nogmaals haar handtekening te plaatsen en de factuur ter plekke te betalen.

 

Eiseres heeft dat gedaan door haar handtekening te plaatsen en zij heeft per pin€ 1.877,42 betaald.

 

Op 8 januari 2021 heeft de rechtsbijstandverzekering van eiseres aan gedaagde gevraagd om € 1.627,42 terug te betalen; het verschil tussen de gangbare tarieven voor rioolontstopping en het exorbitante bedrag dat zij heeft betaald. 

 

Gedaagde is niet tot terugbetaling overgegaan. 

 

Daarom besloot eiseres gedaagde te dagvaarden.

 

Oordeel kantonrechter

 

De kantonrechter is van oordeel dat gedaagde ten opzichte van eiseres onrechtmatig heeft gehandeld omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. Het beroep van eiseres op de vernietigbaarheid van de overeenkomst slaagt.

 

De vordering van Eiseres om aan haar € 1.627,42 terug te betalen, wordt daarom toegewezen. 

 

De motivering van voormelde beslissing luidt als volgt.

 

De prijs die gedaagde aan eiseres in rekening heeft gebracht voor de verrichte werkzaamheden, € 1.877,42, is uitzonderlijk hoog. Eiseres heeft voldoende onderbouwd dat andere bedrijven in de branche voor diezelfde werkzaamheden hooguit een paar honderd euro berekenen.

 

Dat het bedrag in dit geval zo hoog is uitgevallen komt niet doordat gedaagde zo lang bezig is geweest met het verhelpen van de verstopping. Het overgrote deel van het factuurbedrag, namelijk € 1.522,06, ziet op zogenoemde “spiraalkosten”, namelijk 21 meter spiraal à € 59,90. 

 

Spiraalkosten

 

Gedaagde heeft ter zitting toegelicht dat het bij spiraalkosten niet gaat om materiaal dat door eiseres is gekocht, in die zin dat zij de spiraal mag houden, maar dat het gaat om materiaal dat hij heeft moeten gebruiken bij het machinaal verhelpen van de verstopping. Hij had daarvoor 21 meter spiraal nodig. Het aantal meters is volgens hem afhankelijk van de plek waar de verstopping zich bevindt en dat bedrag kan hij daarom niet op voorhand begroten.

 

Op vragen van de kantonrechter ter zitting heeft gedaagde bevestigd dat de spiraal in beginsel door hem wordt hergebruikt. De reden waarom hij de spiraal aan de klant in rekening brengt is dat de spiraal niet levenslang mee gaat en dat deze tijdens het werk door het gebruik zou kunnen breken, bijvoorbeeld als deze in aanraking komt met boomwortels. 

 

Wijze van declareren

 

Deze wijze van declareren is naar het oordeel van de kantonrechter zo onredelijk en ook zo ongebruikelijk, dat de gemiddelde consument dit niet heeft kunnen en hoeven verwachten bij het geven van de opdracht aan gedaagde. Op deze wijze betaalt de klant voor het gebruikte aantal meters spiraal kennelijk de volledige aanschaf- of vervangingsprijs, terwijl gedaagde die spiraal na het voltooien van de opdracht gewoon weer meeneemt en bij een volgende klant inzet (blijkens de foto gemaakt door de deurbelcamera van eiseres, waarop gedaagde is te zien bij zijn vertrek, met in één hand de gebruikte ontstoppingsmachine en in de andere hand de opgerolde spiraal). 

 

Dat gedaagde aan eiseres voorafgaand aan de opdracht een lijst van tarieven heeft laten zien op zijn tablet waarin ook de meterprijs van de spiraal was vermeld, en dat eiseres door het plaatsen van haar handtekening met die meterprijs heeft ingestemd, kan niet tot een ander oordeel leiden. De gemiddelde consument is niet deskundig als het gaat om rioolwerkzaamheden en heeft daarom uit de lijst van tarieven niet kunnen of hoeven begrijpen dat de genoemde spiraalkosten per meter niet zien op materiaal dat wordt verbruikt bij het oplossen van de verstopping, maar op gereedschap dat door gedaagde wordt gebruikt en dat tezamen met de bijbehorende machine na afloop van de werkzaamheden door hem weer wordt meegenomen om te worden gebruikt bij een volgende klant. De kantonrechter is van oordeel dat de wijze waarop gedaagde zijn diensten en tarieven presenteert, misleidend is. 

 

Daarbij komt nog dat gedaagde diensten aanbiedt aan consumenten die met spoed een vakman nodig hebben. Een plotselinge verstopping en overstroming van het riool, waarbij in het geval van eiseres de inhoud van het riool zelfs over de rand van de toiletpot stroomde, brengt groot ongemak met zich en levert bovendien gevaar op voor de gezondheid. Reparatie kan daarom niet worden uitgesteld. De gemiddelde consument heeft onder die omstandigheden weinig tijd om vergelijkend onderzoek te doen tussen de diverse dienstverleners en zal vanwege de ontstane noodsituatie daarbij mogelijk minder zorgvuldig te werk gaan dan gebruikelijk. Het heeft er alle schijn van dat gedaagde van die situatie misbruik maakt door de consument te overvallen met een misleidende tarievenlijst. 

 

Als na voltooiing van de werkzaamheden de verbijsterend hoge factuur wordt gepresenteerd, die direct moet worden voldaan, zal of kan de gemiddelde consument zich onder druk gezet voelen om deze zonder protest te betalen, omdat zij immers voor de aanvang van de werkzaamheden op de tablet heeft getekend voor de gepresenteerde tarieven. Deze handelspraktijk van gedaagde is naar het oordeel van de kantonrechter een agressieve en daarom oneerlijke handelspraktijk in de zin van de wet.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:6301&showbutton=true

   

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.