Wat is een ingebrekestelling?

 

Wanneer de klant uw factuur niet op tijd betaalt, stuurt u een herinnering. Daarin vraagt u uw klant om de factuur alsnog binnen een week te voldoen.

 

Indien u binnen deze termijn geen gelden ontvangt, kunt u uw klant bellen om te informeren waarom die niet betaalt. 

 

Mocht uw klant dan weer niet betalen, dan heeft het geen zin om weer een herinnering te sturen of wederom een telefoontje te plegen. Tenslotte weet uw klant dat de factuur nog moet worden voldaan. 

 

Daarom stuurt u een ingebrekestelling. Dat is een brief waarmee u uw klant een laatste kans geeft om de factuur zonder verhoging van rente en kosten alsnog te betalen. 

 

Het is belangrijk om in deze brief te noemen dat uw klant nog veertien dagen de tijd heeft om te betalen. Ook moet u in deze brief vermelden hoe hoog de incassokosten worden, indien u de vordering uit handen geeft aan een incassobureau. 

 

Incassokosten berekenen

 

Met de link www.incassokostenberekenen.nl kunt u eenvoudig de hoogte van de incassokosten bepalen.

 

Indien u zeker wilt zijn dat uw klant uw ingebrekestelling ontvangt, adviseer ik u om deze brief per aangetekende post te versturen.

 

Mocht u veertien dagen later nog steeds niets hebben ontvangen, kunt u contact opnemen met mij om te bespreken welke stappen er door mijn kantoor genomen kunnen worden.

 

Hieronder tref u een voorbeeldtekst, welke u kunt gebruiken voor uw ingebrekestelling.

 

Ingebrekestelling (voorbeeldtekst)

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Geachte mevrouw/mijnheer,

 

Ondanks het feit dat wij u een factuur (zie bijlage) en een herinnering hebben gestuurd, mochten wij tot op heden geen betaling van u ontvangen.

 

Hierbij verzoeken wij u er voor te zorgen dat het verschuldigde bedrag van € .... onder vermelding van het factuurnummer alsnog binnen vijftien dagen na dagtekening op onze rekening is bijgeschreven. Bij gebreke van tijdige betaling zullen wij de vordering uit handen geven aan Schölvinck-Incasso (en wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen).

 

De incassokosten bedragen dan: €   (15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00). 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

(naam ondernemer)

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Home