Zorgplicht accountant

 

Accountant Rob heeft voor Peter diverse werkzaamheden verricht. In de door Peter ondertekende opdracht is vermeld dat de opdracht het samenstellen van de boekhouding en de jaarrekeningen omvat, het verzorgen van de fiscale aangiften, het maken van bezwaarschriften, het vragen van uitstel van betaling en uitstel van aangiften. Als tarief voor deze werkzaamheden geldt een gemiddeld tarief van € 60,00 per uur.

 

Rob heeft voor € 18.431,68 facturen aan Peter verstuurd, welke niet door Peter zijn voldaan. In verband hiermee besluit Rob om Peter voor de kantonrechter te dagvaarden (red.).

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Peter heeft gesteld dat er slechts een tarief van € 60,00 per uur is afgesproken terwijl Rob heeft aangegeven dat er zoals afgesproken een bedrag van € 80,00 per uur is gefactureerd.

 

De kantonrechter constateert dat de overeenkomst van opdracht als tarief voor de daarin genoemde werkzaamheden een gemiddeld tarief van € 60,00 per uur vermeldt. Uit de door Rob overgelegde specificaties blijken deze facturen gebaseerd te zijn op een tarief van € 80,00 per uur, exclusief 6% btw. Gelet op het verschil van € 20,00 per uur, zijnde een verschil van ruim 30% is de kantonrechter van oordeel dat als achteraf uit de facturen blijkt dat het gemiddelde tarief anders is dan het overeengekomen tarief, het op de weg van de adviseur ligt in het kader van zijn zorgplicht naar zijn opdrachtgever, zijn cliënt daar vooraf op te wijzen in het geval hij andere, duurdere werkzaamheden is gaan verrichten. Gesteld noch gebleken is dat dat in casu is gedaan.

 

Voor die werkzaamheden acht de kantonrechter dan ook slechts een tarief van     € 60,00 per uur exclusief btw toewijsbaar.

 

Reistijd, reiskosten en parkeergeld

 

Met betrekking tot de in rekening gebrachte reistijd, reiskosten en parkeergeld heeft Peter betoogd dat deze nooit besproken zijn en daarom niet verschuldigd zijn. Rob heeft aangegeven dat deze niet expliciet besproken zijn maar dat het logisch is dat deze vergoed worden.

 

Als onbetwist staat vast dat Rob op verzoek van Peter bij bepaalde besprekingen aanwezig was. Blijkens de overgelegde specificaties hebben er diverse besprekingen plaatsgevonden met de gemachtigde/advocaat van Peter alsook in de rechtbank. Vast staat ook dat Rob daarvoor moest reizen en daarmee kosten gepaard gaan. Om die reden is het dan ook redelijk dat daar een vergoeding voor betaald wordt.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de namen Rob en Peter zijn in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:8749&showbutton=true

  

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.