Schadevergoeding wegens niet goed opleveren huurwoning

 

Deze zaak betreft het vraagstuk of voormalige huurders een schadevergoeding aan de verhuurder moeten betalen wegens het niet correct opleveren van de huurwoning. 

 

De huurders hebben een woning gehuurd waarvoor zij de huur van mei en juni 2022 niet hebben betaald. Zij hebben de huurovereenkomst opgezegd per 30 juni 2022.

 

Een voorinspectie was gepland op 21 juni 2022.

 

Een eindinspectie was gepland op 1 juli 2022, in overleg met de huurders.

 

Tijdens de voorinspectie bleek de woning te vol om een volledige eindinspectie te kunnen uitvoeren, waardoor deze werd uitgesteld op verzoek van de huurders.

 

Vóór de eindinspectie hebben de huurders de sleutels ingeleverd, hoewel zij niet aanwezig waren bij de eindinspectie op 8 juli 2022. Foto's van de woning zijn tijdens de inspecties gemaakt door de verhuurder en er is een rapport opgesteld.

 

De verhuurder heeft een bedrag van € 2.374,90 aan de huurders in rekening gebracht voor geconstateerde gebreken tijdens de eindinspectie, welk bedrag onbetaald is gebleven, waarna de verhuurder besloot de huurders voor de kantonrechter te dagen.

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Een huurder is verplicht tot schadevergoeding indien deze zijn verplichtingen met betrekking tot de oplevering van het gehuurde niet correct of tijdig nakomt, mits dit aan de huurder kan worden toegerekend.

 

Uit de foto's van zowel de voor- als de eindinspectie blijkt dat de huurders de woning niet netjes en leeg hebben achtergelaten. Er waren aanzienlijke hoeveelheden spullen en afval aanwezig, en de woning was op bepaalde plaatsen, met name in de badkamer, keuken en berging, zeer vervuild.

 

Daarmee staat vast dat de huurders in beginsel de kosten voor het herstellen van de woning aan de verhuurder moeten vergoeden.

 

De huurders hebben aangevoerd dat zij geen kans hebben gehad om de woning volledig te ontruimen door pesterijen van Casade, of doordat zij niet in de gelegenheid zijn gesteld voor een inspectie.

 

Echter, de huurders hebben zelf de huurovereenkomst opgezegd en waren op de hoogte van de inspecties en hebben deze op verzoek uitgesteld, dus zij hadden voldoende gelegenheid om de woning te ontruimen.

 

Huurder hebben de huurachterstand niet betwist, zodat dit onderdeel kan worden toegewezen.

 

Schadevergoeding

 

De schade die een verhuurder lijdt als gevolg van een niet correcte oplevering moet concreet worden vastgesteld. Als dat niet mogelijk is, moet de schade worden geschat. Het is de verantwoordelijkheid van de verhuurder om de schade aan te tonen.

 

De schade moet het gevolg zijn van de verwijtbare achterlating van de woning en mag niet voortkomen uit reguliere slijtage.

 

De verhuurder heeft een bedrag van € 2.374,90 gevorderd op basis van een inspectierapport, waarbij de huurders geen verweer hebben gevoerd tegen de hoogte van deze bedragen.

 

Verweer van de huurders tegen kosten voor schoonmaak en verwijdering van spullen wordt afgewezen, aangezien de huurders voldoende gelegenheid hadden voor inspecties.

 

Hoewel de huurders hebben beweerd de woning schoon achter te laten, blijkt uit foto's van de eindinspectie het tegendeel.

 

Het verweer van de huurder over het inleveren van sleutels wordt afgewezen omdat dit niet is onderbouwd met bewijs.

 

Verweer van de huurders tegen het schoonmaken van de keuken wordt eveneens afgewezen vanwege gebrek aan onderbouwing.

 

Vonnis

 

Het totaal toe te wijzen bedrag aan de verhuurder bedraagt € 3.379,48.

 

De huurders dienen ook de proceskosten van € 1.213,83 te betalen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2024:2083&showbutton=true&idx=45 

 

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.