Terugbetaling gelden na einde relatie

 

Partijen hebben een relatie met elkaar gehad, die inmiddels is beëindigd. Tijdens de relatie heeft eiser meerdere bedragen aan en voor gedaagde betaald. Hij vordert terugbetaling daarvan. Gedaagde betwist dat partijen afspraken hebben gemaakt over het terugbetalen van de bedragen.

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Tussen partijen staat vast dat eiser bedragen aan - en voor - gedaagde heeft betaald toen partijen een relatie hadden.

 

Naar het oordeel van de kantonrechter hoeven de bedragen alleen terugbetaald te worden als partijen toen hebben afgesproken dat het geld terugbetaald zou worden.

 

WhatsApp-berichten

 

Hoewel uit WhatsApp-berichten van gedaagde lijkt weliswaar te volgen dat zij erkent dat zij geld aan eiser moet terugbetalen, maar blijkt nergens uit welk bedrag zij erkent te moeten betalen en waarvoor.

 

De WhatsApp-berichten zouden bijvoorbeeld ook over een lager totaalbedrag kunnen gaan of over andere vorderingen. Uit de screenshots van de WhatsApp-gesprekken blijkt ook niet van welke datum de berichten zijn. Daarnaast blijkt nergens uit waar de overgemaakte bedragen via Tikkie voor bedoeld waren, of de kosten in Nijmegen en Apeldoorn aan gedaagde of aan eiser zelf zijn besteed en of de fietsen een cadeau waren of alleen door eiser zijn voorgeschoten.

 

Naar het oordeel van de kantonrechter had eiser zijn vordering – mede gelet op de betwisting door gedaagde – nader moeten onderbouwen. Nu hij dat niet heeft gedaan, heeft hij naar het oordeel van de kantonrechter niet aan zijn stelplicht voldaan. Aan bewijslevering wordt daarom niet toegekomen. De gevorderde bedragen van € 1.029,10 en € 704,00 zullen worden afgewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBOVE:2023:4350&showbutton=true&idx=13

 

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.