Stuur eerst een kostenloze aanmaning voordat u een incassobureau inschakelt

 

Een kwekerij levert planten aan een particulier. Vervolgens ontvangt de particulier een factuur. Aangezien er geen betaling volgt, stuurt de kwekerij drie aanmaningen. In de laatste aanmaning staat dat wanneer de particulier niet binnen zeven dagen betaalt, de vordering wordt overgedragen aan een incassobureau. Er volgt geen betaling, dus besluit de kwekerij om mijn kantoor in te schakelen.

 

Na een aantal schriftelijke en telefonische sommaties heb ik ook nog steeds geen betaling. Daarom geeft de kwekerij mij opdracht de gelden door middel van een gerechtelijke procedure in te vorderen.

 

Hoe begint een gerechtelijke procedure?

 

Een gerechtelijke procedure begint met het opstellen van een dagvaarding. Hierin omschrijf ik waarom de particulier wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen, en wanneer. 

 

Vervolgens stuur ik de dagvaarding naar de deurwaarder die hem als een soort postbode aan de particulier uitreikt. In dit geval stopt hij de dagvaarding in de brievenbus, omdat er niemand thuis is. De particulier komt echter niet opdagen en vier weken later doet de rechter uitspraak. De uitspraak staat beschreven in een vonnis.

 

Wat staat er in het vonnis?

 

Uit het vonnis blijkt dat de vordering is toegewezen, behalve de incassokosten. De reden hiervoor is dat de kwekerij de particulier met haar laatste aanmaning op grond van de Wet Incassokosten (WIK) veertien dagen de tijd had moeten geven om alsnog zonder kosten te betalen. Ook had in die aanmaning moeten staan hoe hoog de incasskosten zouden worden wanneer de kwekerij een incassobureau moest inschakelen.

 

Er zullen veel ondernemers zijn die dit niet weten. Aan mij de taak om er bij al mijn klanten er op toe te zien dat zij zich altijd aan deze voorwaarden houden. Dat zijn nou eenmaal de regels en daar zullen we het dan mee moeten doen.  

  

Home

  

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen, dan kunt u mij vrijblijvend bellen (via: 020-622 4632), of u vult het onderstaande contactformulier in.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.