Huurder veroordeeld tot onderhoud tuin


Woningbedrijf Velsen heeft in het kader van het opknappen van een wijk huurders aangesproken op hun verantwoordelijkheden ten opzichte van het tuinonderhoud. Op één huurder na hebben alle huurders aan deze oproep gehoor gegeven.


Volgens Woningbedrijf Velsen is er al langere tijd rond de woning van de weigerachtige huurder sprake van toenemende vervuiling en verloedering van de tuin.


Daarom vraagt Woningbedrijf Velsen bij de rechter toestemming tot het doen verrichten van het noodzakelijk onderhoud aan die tuin. Werkzaamheden die vooral zullen bestaan uit het maaien van gras, het verwijderen van verdord gras en onkruid, het verwijderen van het afval, waaronder kapot (tuin) meubilair, het schoonmaken van de tuin, waaronder mede begrepen het verwijderen van al het vuil en het verrichten van alle werkzaamheden welke nodig zijn om de tuin in overeenstemming te brengen met de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.

De vervuiling en verwaarlozing ontsieren de uitstraling van de buurt. Woningbedrijf Velsen is bevreesd dat, indien het doen en nalaten van gedaagde aan andere omwonenden de indruk geeft dat onderhoud van de tuin geen noodzaak betreft, de buurt (verder) zal verloederen en de woningen daardoor in waarde zullen dalen.

Woningbedrijf Velsen acht gedaagde niet goed in staat om zelf de rommel te verwijderen en verwaarlozing te keren en vordert bij de rechter een machtiging om eigenhandig de tuin in normale staat te brengen.                                                                                                                                   

Volgens Woningbedrijf Velsen handelt gedaagde in strijd met de wettelijke bepalingen en de bepalingen uit de huurovereenkomst. Hij gedraagt zich niet als een goed huurder.


Het verweer van de huurder

 

De huurder betwist de vordering en voert daartoe aan dat hij de tuin bij aanvang van de huur zo opgeleverd heeft gekregen.

Beoordeling van het geschil

 

De rechter heeft in aanwezigheid van Woningbedrijf Velsen een plaatsopneming gehouden aan het adres van de huurder. De huurder heeft zich afgemeld om hierbij aanwezig te zijn. 

De rechter heeft kunnen constateren dat de tuin overwoekerd is met onkruid, dat het gras gemaaid moet worden en dat zich afval in de tuin bevindt.

De huurder heeft zijn verweer verder niet onderbouwd. De vordering zal daarom worden toegewezen. De rechter wijst de huurder er op dat zijn stellingname ertoe leidt dat hij de kosten aan Woningbedrijf Velsen zal moeten vergoeden, terwijl hij dit eenvoudig had kunnen voorkomen door de werkzaamheden zelf regelmatig uit te voeren. De huurder moet er rekening mee houden dat hij de werkzaamheden in de toekomst zelf zal moeten doen, indien hij wil voorkomen dat Woningbedrijf Velsen wederom een machtiging vraagt met alle kosten van dien.

De huurder zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten zijn:

  • dagvaarding € 94,56 
  • griffierecht € 106,00 
  • salaris gemachtigde € 200,00. 


 

Home


Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.