Een kijkje in de keuken van Schölvinck-Incasso  


De gerechtelijke procedure voor de nieuwe klant uit Curaçao is niet doorgegaan. Nadat ik de wanbetaler had geïnformeerd over het feit dat ik hem zou dagvaarden, besloot hij eieren voor zijn geld te kiezen en deed hij een betalingsvoorstel. In overleg met mijn klant ben ik akkoord gegaan en de eerste termijn heb ik inmiddels ontvangen. Mijn klant toonde zich erg tevreden over deze oplossing en zal binnenkort met een nieuwe opdracht komen wegens wanbetaling in België. 

 

VVE

 

Onlangs heb ik een van de leden van een Vereniging van Eigenaren (VVE) uit Amsterdam gedagvaard. De eerste zitting van de kantonrechter heeft inmiddels plaatsgevonden. Gedaagde heeft geen verweer gevoerd. Over een aantal weken zal de kantonrechter in een vonnis uitspraak doen. Met dat vonnis kan ik het wanbetalende VVE-lid sommeren alsnog te betalen. Indien hij dat dan weer niet doet, stuur ik het vonnis ter beslaglegging door naar de deurwaarder. 

 

Uitgeverij

 

Een klant uit Almere heeft een vordering op een grote uitgeverij in Amsterdam. Na mijn sommatie heeft de uitgeverij weliswaar een deel betaald, maar daarna is men gestopt. Reden voor mijn klant om mij opdracht te geven de uitgeverij te dagvaarden voor het kantongerecht. Ik heb een dagvaarding opgesteld, welke door de deurwaarder is uitgebracht. Maar nog voordat de kantonrechter vonnis had gewezen, is de uitgeverij failliet gegaan. Heel zuur voor mijn klant, die hierdoor naar zijn geld kan fluiten.

 

Italiaanse klant

 

Een Italiaanse klant had in opdracht van een Amsterdamse kledingzaak kleren gemaakt. Op het moment dat de kleren voor verzending gereed lagen, weigerde de kledingzaak echter te betalen, terwijl dit wel was afgesproken. Volgens de kledingzaak had men even geen geld, maar indien mijn klant zou leveren, kon de kledingzaak de kleren verkopen en met de opbrengst zou men alsnog betalen. Mijn klant had echter slechte ervaringen met het betalingsgedrag van de kledingzaak en weigerde hierin mee te gaan.


Uiteindelijk heb ik van mijn klant opdracht gekregen de kledingzaak te dagvaarden. Mijn klant is speciaal naar Amsterdam gekomen om deze kwestie samen met mij voor de kantonrechter te bespreken. Die heeft ons in het gelijk gesteld. Aangezien de Belastingdienst inmiddels beslag had gelegd bij de kledingzaak, was het niet mogelijk om alles in een keer te betalen. De kledingzaak heeft mij stukken gestuurd om dit aan te tonen. Daarom heb ik een regeling met de kledingzaak getroffen. Die regeling loopt goed. Over ongeveer een maand is alles betaald en kan mijn klant de kleren vanuit Rome naar Amsterdam opsturen.

  

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.