Optreden in media NVI lijkt op reclamestunt

 

Volgens Jet Creemers, voorzitter van Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incassobureaus (NVI) vraagt bijna de helft van de incassobureaus veel te hoge kosten aan mensen met schulden. Dit blijkt uit Metro (http://www.metronieuws.nl/nieuws/helft-incassobureaus-licht-schuldenaren-op/SrZmkn!ErvW05ZaWpd0w).

 

Zojuist werd mevrouw Creemers tijdens een interview op Radio 1 gevraagd of het inderdaad de helft van het aantal incassobureaus betreft en hoeveel incassobureaus er eigenlijk bestaan. Op beide vragen kon ze geen antwoord geven.

 

Ongetwijfeld zijn er bureaus die te hoge kosten vragen. Maar daar horen ook leden van de NVI bij. Dan gaat het niet om te hoge incassokosten, maar worden er opeens ook adminstratiekosten gevraagd, terwijl dat niet is toegestaan.

 

Dat NVI leden dat doen, weet ik omdat ik ook wel eens klanten help die proberen uit de schulden te komen. Vanzelf kom je dan brieven van incassobureaus en deurwaarders tegen.

 

Per 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) en het bijbehorende Besluit in werking getreden. De buitengerechtelijke incassokosten worden voortaan berekend volgens een staffel en zijn aan een maximum gebonden.

 

Rapport BGK-Integraal

 

Aangezien de wetgever met deze wet voor slechts een deel van de gevallen waarin vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gevorderd regels geeft, heeft een werkgroep bestaande uit leden en juridische ondersteuning van de rechterlijke macht in het Rapport BGK-Integraal aanvullende regels geformuleerd.

 

Voor leemtes in of onduidelijkheden van deze regelingen heeft de werkgroep aanbevelingen geformuleerd hoe daarmee om te gaan. Volgens het rapport is het doel de rechtszekerheid voor de rechtspraktijk zoveel mogelijk te bevorderen door het geven van informatie en aanbevelingen aan de rechter teneinde een zo uniform mogelijke beoordeling van gevorderde buitengerechtelijke kosten te bewerkstelligen. Een uniforme aanpak die volgens het rapport ook kan betekenen dat partijen een vordering niet meer aan de rechter voorleggen, maar hun geschil buiten een gerechtelijke procedure afhandelen, conform de aanbevelingen van dit rapport.

 

Het rapport, dat op 1 november 2013 is ingevoerd, is geen wetgeving in formele of materiële zin, of een bindende rechtersregeling. Het rapport inventariseert, informeert en beveelt aan.

Uit het rapport blijkt dat indien een aanmaning een hoger bedrag vermeldt dan het Besluit BIK maximaal toestaat, de werkgroep van mening is dat een dergelijke aanmaning niet aan de wettelijke bepalingen voldoet. Aangezien een juiste aanmaning een constitutief vereiste is voor de toewijsbaarheid van de incassokosten dienen de op basis van deze aanmaning gevorderde incassokosten te worden afgewezen.

 

Een deel van de incassozaken komen bij de rechter terecht. Wanneer uit de stukken blijkt dat het incassobureau te hoge kosten heeft berekend, zullen deze worden afgewezen. Ik kan mij niet voorstellen dat een incassobureau met ingang van 1 november 2013 een dergelijk risico nog wil lopen.

 

In ieder branche kent ongeacht het aantal regels zijn problemen, maar volgens mij heeft het probleem van te hoge kosten zich per 1 november 2013 voor het grootste deel opgelost. 

 

Ik neem aan dat mevrouw Cremers op de hoogte is van de inhoud van dit rapport. Zeker gelet op haar ongefundeerde bezwaar lijkt haar optreden in de media meer op een reclamestunt van de NVI.

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.