Onredelijk om betaling op te schorten


Eiseres heeft diverse werkzaamheden verricht met betrekking tot de levering en installatie van diverse sauna-apparatuur voor een wellnesscomplex.

 

Gedaagde weigert de facturen ad € 313.399,47 te betalen en beroept zich op haar recht van opschorting wegens toerekenbare tekortkoming aan de zijde van eiseres.

 

Deskundige


De door de rechter benoemde deskundige heeft geconcludeerd dat het hier gaat om het ontbreken van een aantal revisiestukken en het ontbreken van een gebruiksaanwijzing. Deze gebreken leveren slechts een kostenpost op van € 690,-. In het licht van de onbetaald gelaten facturen van € 313.399,47 zijn deze dermate ondergeschikt, waarbij de rechter eveneens in aanmerking neemt dat de gebreken de ingebruikname van het wellnesscomplex niet in de weg hebben gestaan, dat sprake is van een wanverhouding tussen de nog te verrichten werkzaamheden en de hoogte van de openstaande facturen.

 

Beroep op opschorting is dan naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

 

LJN: BW0568, Rechtbank Almelo , 103105 / HA ZA 09-680

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.