Omvang schade als gevolg auteursrechtinbreuk door publiceren foto

 

Rex is auteursrechthebbende op “de Foto”. Hij is ambtenaar van de Gemeente Amsterdam en heeft een eenmanszaak op het gebied van fotografie.

 

Stan is als zzp’er werkzaam in de Alfahulp en heeft een eenmanszaak waarin hij een jazzmagazine uitgeeft op internet. 

 

In een nieuwsbericht op zijn website heeft Stan zonder toestemming van Rex de Foto geplaatst bij een concertaankondiging van een optreden. Rex heeft gesommeerd de inbreuk te stoppen en verzocht in overleg te treden over de schade. Stan heeft daarop de Foto verwijderd van de website en contact opgenomen met Rex.

 

Partijen konden het niet eens worden. Daarom besloot Rex om Stan te dagvaarden voor de rechtbank (red.)

 

Rex vordert € 375,- aan schadevergoeding verhoogd met € 550,- aan kosten rechtsbijstand.

De rechtbank overweegt als volgt:

Dat Rex foto’s deelt op Nu.nl en Facebook en De Foto door de geportretteerde zelf wordt gebruikt brengt nog niet met zich mee dat Stan zonder toestemming van Rex de Foto mag openbaar maken. 

 

Stan is dan ook gehouden de schade van Rex als gevolg van de inbreuk op de auteursrechten van Rex te vergoeden. Dat Rex een professioneel fotograaf is die afhankelijk is van de licentievergoedingen en Stan handelt als uitgever van tijdschriften vormt geen juist uitgangspunt voor de begroting van de schade, nu is gebleken dat Rex gemeenteambtenaar is en daarnaast “burgerfotograaf” is terwijl Stan alfahulp is en daarnaast de website heeft, die wordt gerund door vrijwilligers waaronder Stan.

 

Stan meende dat het gebruik van de Foto bij een artikel ter aankondiging van een concert hem vrij stond omdat de artiest deze foto op haar eigen website gebruikte.

 

Hoewel dit zoals hiervoor overwogen niet juist is, dient bij de beoordeling van de omvang van de schade wel betrokken te worden dat de artiest zelf de foto als promotie gebruikte, het artikel ter aankondiging van een concert van deze artiest diende en zowel de fotografie van Rex als van Stan nevenactiviteiten betreffen. 

Schade

De kantonrechter begroot de schade in verband met de gemiste licentie-inkomsten op € 75,-.

 

Nu de schade een bedrag van € 75,- omvat, en de vordering dus voor een belangrijk gedeelte wordt afgewezen, en partijen over en weer in het gelijk zijn gesteld, zal de kantonrechter ten aanzien van de proceskosten beslissen dat iedere partij de eigen kosten dient te dragen. 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de namen Rex en Stan zijn in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl: 

 

Https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:3997&showbutton=true 

 

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.