Telefonische verkoop


Bedrijf A wordt ongevraagd telefonisch door bedrijf B benaderd met de vraag of A zijn bedrijfsgegevens op de website van B wil plaatsen. B neemt dit gesprek op. Aangezien A vervolgens voor plaatsing weigert te betalen, wordt hij door B gedagvaard voor de rechtbank. Tijdens deze procedure overlegt B een geluidsopname en een transcript van dit gesprek aan de rechter.


Oordeel kantonrechter


De eerste vraag is of uit het verslag blijkt met welke bedoelingen B hem - ongevraagd en zonder voorinformatie - benaderde en welk voorstel precies is gedaan.

 

Na de mededeling "goedemorgen u spreekt met Sjoerd van de firma B”, vermeldt het transcript: "ik wil nog even een geluidsopname maken van uw opdracht tot vermelding van uw bedrijfsgegevens op onze website.” A maakt geen bezwaar tegen de opname.

 

Op geen enkele wijze blijkt dat A tevoren al een opdracht heeft verstrekt. Nu daarvan niet is gebleken, is deze mededeling van B dan ook onjuist.

 

Aansluitend meldt medewerker Sjoerd dat de periode loopt vanaf "vandaag 25 februari 2010 tot 25 februari 2011, voor het bedrag van 498 euro." Ook hier geldt dat nergens uit blijkt dat dit een voorstel is waarmee A uitdrukkelijk akkoord is gegaan.

 

Wanneer een gesprek op deze wijze is opgezet, wordt een mogelijke klant overvallen zonder dat duidelijk is met welke commerciële bedoelingen hij wordt benaderd. Tevens wordt gesuggereerd dat hij een opdracht heeft verstrekt, terwijl het hier gaat om een aanbod een overeenkomst aan te gaan.

 

Waar het gaat om de inhoud van het aanbod, doet B slechts een terloopse mededeling over de periode en betalingsverplichting. B had zijn aanbod nadrukkelijk aan A dienen voor te leggen, met een uitdrukkelijke vermelding van diens verplichtingen. Vervolgens had B hiervoor een uitdrukkelijk akkoord van A moeten vragen.

 

Met deze benadering is A onvoldoende duidelijk voorgehouden welke verplichtingen B hem wilde laten aangaan. Met een "aanbod" in deze zin, blijkt in ieder geval uit het transcript niet dat B een volstrekt duidelijk aanbod aan A heeft gedaan, waarmee A uitdrukkelijk heeft ingestemd.

B had er voor kunnen kiezen zijn aanbod na het telefoongesprek voor akkoord en ter ondertekening schriftelijk aan A voor te leggen, hetgeen bij telefonische acquisitie mag worden verlangd. B heeft dat - kennelijk bewust - nagelaten. Nu B er voor heeft gekozen A op deze wijze te benaderen, zijn onduidelijkheden bij het aangaan van de overeenkomst voor rekening en risico van B.

 

De vordering van B wordt afgewezen.

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.