Student is wegens te late opzegging maand collegegeld verschuldigd

Pieter heeft zich bij Hogeschool Rotterdam ingeschreven voor het volgen van lessen ten behoeve van de opleiding Logistiek Management voor de periode 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020.

 

Terzake de termijnen voor uitschrijven van opleidingen staat op de website van Hogeschool Rotterdam het volgende vermeld: Als je wilt stoppen met je opleiding moet jij je uitschrijven via Studielink. 

 

Onder de kop ‘uitschrijven na 1 september’ is het volgende vermeld:

Uitschrijfdatum: je wordt uitgeschreven aan het einde van de maand waarin je het verzoek tot uitschrijving via Studielink hebt ingediend.

 

Per e-mailbericht van 2 september 2019 heeft Pieter Hogeschool Rotterdam het volgende bericht: door middel van deze mail wil ik graag doorgeven dat ik niet met de opleiding ga beginnen. Wat voor handelingen moet ik verrichten om dit door te geven ?

 

Per e-mailbericht van 2 september heeft Hogeschool Rotterdam Pieter bij automatisch antwoord op zijn e-mail het volgende bericht: heb je besloten om niet met de door jou gekozen opleiding te beginnen, dan dien je je inschrijvingsverzoek in te trekken via studielink.nl.

 

Op 24 september 2019 heeft Studielink Pieter een bevestiging gestuurd van zijn uitschrijving. 

 

(Pieter weigert dit te betalen, en daarom heeft Hogeschool Rotterdam besloten om Pieter te dagvaarden voor het kantongerecht, red.)

 

Hogeschool Rotterdam heeft gevorderd om Pieter te veroordelen tot betaling van € 86,75.

 

Beoordeling door de kantonrechter

Partijen verschillen van mening over de vraag of Pieter zich tijdig heeft uitgeschreven voor de opleiding Logistiek Management om geen collegegeld over de maand september 2019 verschuldigd te zijn.

 

Hogeschool Rotterdam heeft gesteld dat Pieter uit hoofde van de overeenkomst maandelijks vóór de eerste van de maand had moeten opzeggen, hetgeen ook blijkt uit het door Hogeschool Rotterdam gestelde en door Pieter niet weersproken informatie op haar website.

 

Voorts heeft Pieter niet weersproken dat hij zich via Studielink diende uit te schrijven.

 

Pieter heeft weliswaar gesteld tijdig te hebben opgezegd, maar uit de door hem overgelegde producties blijkt dat hij eerst op 2 september 2019 per e-mail aan Hogeschool Rotterdam heeft bericht dat hij zijn inschrijving wenste te beëindigen en uit de door Hogeschool Rotterdam overgelegde en door Pieter niet weersproken schermafdruk van de uitschrijving van Pieter via Studielink volgt dat de datum van het verzoek tot uitschrijving dateert van 6 september 2019. 

 

Uitschrijving na 1 september 2019

Gelet hierop is voldoende komen vast te staan dat Pieter zich (eerst) na 1 september 2019 heeft uitgeschreven, zodat Hogeschool Rotterdam de inschrijving terecht heeft beëindigd per 30 september 2019 en Pieter het overeengekomen collegegeld over de maand september 2019 verschuldigd is.

 

Het gevorderde bedrag van € 86,75 zal dan ook worden toegewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De naam Pieter is omwille van de leesbaarheid gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2020:9643&showbutton=true

 

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.