Afdwingen betaling facturen

 

ABC produceert en verhandelt zonnepanelen, en heeft een e-mail gezonden aan Louis met de volgende inhoud: “Hoi Louis, zou jij het volgende voor ons kunnen regelen? Graag hebben wij hier maandag om 10.00 uur een vrachtwagen. Na het laden moet de chauffeur direct door naar het volgende adres om te lossen. Graag nog even bevestigen. Thanks.”

 

Louis antwoordt: “Goedemiddag, het tarief voor transport van deze 14 pallets bedraagt € 325,- All-in. Graag je akkoord svp.”

 

ABC reageert hierop: “Hoi Louis, hierbij akkoord.”

 

De zonnepanelen zijn opgehaald en vervoerd naar een opslagruimte van Louis te Breda en daar gehouden. ABC is daarvan op de hoogte gesteld. De reden daarvan was dat Louis stelde nog € 6.393,65 van ABC te vorderen te hebben. ABC heeft direct een spoedoverboeking gedaan waarmee alle openstaande facturen, ook die waarvan de betalingstermijnen niet verstreken waren, werden voldaan.

 

Vervolgens bericht Louis per e-mail dat “de openstaande € 6.393,65 is bijgeschreven op de bankrekening van ITC Breda, waarvoor dank.” En verder: “graag vernemen wij welke vervoerder de goederen komt laden?”

 

ABC vordert

 

ABC vordert een verklaring voor recht dat Louis aansprakelijk is voor de schade van ABC als gevolg van het door Louis wederrechtelijk en/of onrechtmatig onder zich houden van de goederen van ABC.

 

Beoordeling door de kantonrechter


Tussen partijen is een overeenkomst tot stand gekomen waarbij Louis de verplichting op zich heeft genomen goederen van ABC te doen vervoeren tegen een prijs van €325,-. In opdracht van Louis zijn deze goederen vervolgens naar Breda vervoerd. In strijd met wat was overeengekomen heeft Louis de goederen vanuit Breda niet verder vervoerd of doen vervoeren. Daarmee handelde zij in strijd met de overeenkomst die zij met ABC had gesloten.

 

Louis wist dat ABC een betalingsachterstand had toen zij haar opdracht aanvaardde. De overeenkomst is gesloten zonder de voorwaarde te stellen de openstaande rekeningen te voldoen. Louis heeft een begin gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst door de goederen bij ABC in Bergen op Zoom op te halen. Zij heeft daarmee de schijn gewekt de overeenkomst uit te voeren. Daarna heeft zij de goederen buiten medeweten van ABC, naar Breda laten vervoeren om deze vervolgens te gebruiken om betaling van openstaande rekeningen door ABC af te dwingen. Onder deze omstandigheden kon zij geen beroep doen op een opschortings- of retentierecht. Zij heeft zich de beschikking over de goederen van ABC verschaft, niet met het primaire doel de overeenkomst uit te voeren, maar om daarop rechten uit te oefenen tot zekerheid van nakoming van eerdere overeenkomsten.

 

Louis is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst en aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. Om de casus leesbaar te houden, zijn de namen ABC en Louis gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2015:2835 

  

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.