Vordering betaling openstaande facturen toegewezen

 

In een procedure tegen de gemeente Amsterdam heeft ECHT Advocatuur namens gedaagde werkzaamheden uitgevoerd. 

 

Gedaagde heeft de facturen van de advocaat niet volledig betaald.

 

Op 17 december 2020 heeft ECHT Advocatuur per e-mail een betalingsvoorstel aan gedaagde gedaan in verband met de openstaande facturen. Gedaagde heeft op 18 december 2020 geantwoord dat zij tijd nodig had om advies in te winnen en dat zij in januari 2021 contact zou opnemen. Op 20 december 2020 heeft ECHT Advocatuur het betalingsvoorstel ingetrokken.

 

Op 14 maart 2021 heeft gedaagde aan ECHT Advocatuur gemaild dat zij aanspraak maakt op (terug)betaling van een bedrag van € 4.157,90, omdat de werkzaamheden in een zaak die ECHT Advocatuur tegen Zwitserleven heeft gevoerd, niet goed zijn uitgevoerd en er voor die werkzaamheden te veel aan ECHT Advocatuur heeft betaald.

 

ECHT Advocatuur besluit gedaagde te dagvaarden voor het kantongerecht en vordert € 1.345,64  

 

Oordeel kantonrechter

 

Niet in geschil tussen partijen is dat ECHT Advocatuur werkzaamheden voor gedaagde heeft uitgevoerd inzake de procedure tegen de gemeente Amsterdam. Gedaagde betwist ook niet dat zij voor deze werkzaamheden moet betalen.

 

Ter zitting heeft gedaagde gesteld dat zij ontevreden is over de uitkomst van de gevoerde procedure. Maar enkel de ontevredenheid over de uitkomst kan er niet toe leiden dat gedaagde niet voor de werkzaamheden hoeft te betalen.  

 

Zwitserleven

 

Met betrekking tot de vordering die gedaagde nog op ECHT Advocatuur stelt te hebben in verband met de procedure tegen Zwitserleven, geldt dat gedaagde onvoldoende heeft onderbouwd dat ECHT Advocatuur haar werk in die procedure niet goed heeft gedaan.

 

Ook daarvoor geldt dat het feit dat een procedure niet de gewenste uitkomst heeft, niet voldoende is voor het oordeel dat een advocaat zijn werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd.

 

Daarnaast valt niet in te zien waarom gedaagde een vordering die gedaagde op ECHT Advocatuur zou hebben, met haar schuld aan ECHT Advocatuur kan verrekenen.

 

Dit verweer slaagt dan ook niet. 

 

Intrekken betalingsvoorstel

 

Gedaagde heeft nog aangevoerd dat ECHT Advocatuur niet binnen drie dagen haar betalingsvoorstel van 17 december 2021 weer had mogen intrekken.

 

De kantonrechter overweegt dat ECHT Advocatuur met dat betalingsvoorstel gedaagde een aanbod heeft gedaan. Een aanbod mag worden ingetrokken of herroepen zolang het nog niet is aanvaard. Vast staat dat het aanbod nog niet door gedaagde was aanvaard. ECHT Advocatuur heeft dus niet onrechtmatig gehandeld door haar betalingsvoorstel weer in te trekken.

 

Gelet op het voorgaande zal de vordering tot betaling van van € 1.345,64 worden toegewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2021:4805&showbutton=true

   

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.