Schoolboeken voor een minderjarige behoren tot kosten van verzorging en opvoeding die ouders behoren te dragen.

 

Bij de kantonrechter vordert [eiser] van [gedaagde] betaling van € 581,17

voor schoolboeken die [gedaagde] bij [eiser] besteld heeft.

 

 

[gedaagde] voert verweer. Hij voert aan dat hij, toen hij de boeken bestelde, nog minderjarig was, en dat zijn ouders verantwoordelijk waren voor de kosten van zijn studie. Zijn ouders hebben echter schulden; hij heeft [eiser] gevraagd om contact op te nemen met de bewindvoerder voor een betalingsregeling.

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

[gedaagde] is geboren in 1995. Op het moment dat hij de boeken bestelde, was hij 16 jaar oud. Inderdaad waren zijn ouders verantwoordelijk voor de kosten van zijn opleiding. Op grond van artikel 1:404 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn ouders verplicht om naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Schoolboeken horen daar zeker bij. [gedaagde] heeft dus gelijk dat zijn ouders deze kosten behoren te dragen.

 

Het is echter wel zo dat [gedaagde] – zoals hij zelf erkend – de boeken zelf besteld heeft. Dat wil zeggen dat hij zelf de overeenkomst met [eiser] gesloten heeft. Dat mocht hij ook doen.  

 

Het is niet ongebruikelijk dat een jongere van 16 zelf zijn schoolboeken bestelt. Het spreekt echter niet vanzelf dat die jongere ook de bijbehorende betalingsverplichting op zich neemt. In beginsel zijn hun ouders verplicht om deze kosten te dragen, en de meeste jongeren hebben ook niet zo veel inkomen dat zij dit soort lasten zelf kunnen betalen. Daarom mocht [eiser] ervan uitgaan dat de ouders van [gedaagde] hem toestemming hadden gegeven om zelf de boeken te bestellen, maar niet zonder meer dat zij hem ook toestemming hadden gegeven om zelf de betalingsverplichting op zich te nemen. [eiser] noemt geen omstandigheden waarom dat in dit geval anders zou zijn. Zij had de bestelling dus zo kunnen en moeten begrijpen dat [gedaagde] zelf de boeken bestelde, en dat zijn ouders de betalingsverplichting op zich namen. Als zij daarover zekerheid wenste, had zij haar bestelformulier op die manier kunnen opzetten.

 

De vordering zal daarom worden afgewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2014:1830

 

 

Home 


Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.