Foutieve kilometerstand tweedehandsauto bij koop tussen particulieren

 

Naar aanleiding van een advertentie op Marktplaats heeft Maurice op 1 oktober 2019 van Jasper een tweedehands Citroën C6, bouwjaar 2007, gekocht voor een bedrag van € 7.250,-. 

 

Jasper had de auto op 17 juli 2018 in België gekocht. Aan Jasper werd een kilometerstand opgegeven van 77.809 km.

 

De advertentie van Jasper op marktplaats.nl vermeldt, naast een kilometerstand van 81.000, onder meer het volgende:

“Een bijzondere Citroën met weinig kilometers. De complete historie is bekend, van één eigenaar en bij één en dezelfde garage in onderhoud geweest. Al het onderhoud is netjes gedocumenteerd. Ik heb de auto gekocht in België, van de betreffende Citroën garage. Prachtig model auto, en de auto en historie klopten...”.

 

Voorafgaand aan de koop heeft Maurice de auto bezichtigd en een proefrit gemaakt. 

 

Na de totstandkoming van de koopovereenkomst heeft de kilometerteller een storing gehad, waardoor deze is uitgebrand. 

 

Jasper heeft in een WhatsAppbericht van 13 november 2019 zijn akkoord aan Maurice gegeven voor de aanschaf van een gebruikte kilometerteller voor de prijs van € 786,50 op kosten van Jasper. 

 

Direct na montage van de gebruikte kilometerteller in de auto vermeldde de kilometerteller een stand van 183.032 km.

 

Maurice heeft Jasper verzocht de koopovereenkomst te ontbinden. Jasper heeft de overeenkomst niet willen ontbinden, waarbij hij zich op het standpunt heeft gesteld dat hij niet wist dat de kilometerstand niet klopte. 

 

Een WhatsAppbericht van Maurice aan Jasper van 6 december 2019 houdt in:

“Overigens verklaart dit ook wel een paar andere dingen die mij opvielen:

- stuurwiel is best redelijk beschadigd (hiervan dacht ik al: hoe krijg je dat voor elkaar met 81.000km?)

- toen ik de oliepeilstok eruit trok zag ik ook dat er behoorlijk wat kleine korreltjes op de stok zaten; deze voelden aan als kleine zandkorreltjes; ook dit is héél gek bij een km.stand van 81.000) Dit bevestigt voor mij wel de werkelijke km.stand.”

 

Bij brief van 6 januari 2020 heeft Maurice de overeenkomst tussen partijen buitengerechtelijk ontbonden op grond van non-conformiteit.

 

Jasper heeft bij brief van 14 januari 2020 niet ingestemd met ontbinding van de overeenkomst.

 

(Op grond hiervan besloot Maurice Jasper te dagvaarden voor het kantongerecht, red.)

Beoordeling door de kantonrechter

 

Partijen zijn verdeeld over het antwoord op de vraag of de auto die Jasper aan Maurice heeft verkocht aan de koopovereenkomst beantwoordde.

 

Ter discussie staat of de kilometerstand van de door Maurice gekochte auto is teruggedraaid. Jasper meent dat niet is aangetoond dat de uitgelezen kilometerstand betrekking heeft op de werkelijke kilometerstand van de auto is en niet op de stand van de tweedehands kilometerteller zelf. In het navolgende zal er veronderstellenderwijs van worden uitgegaan dat de kilometerstand is teruggedraaid.

 

Artikel 7:17 BW bepaalt dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Krachtens lid 2 van voormeld artikel beantwoordt een zaak niet aan de overeenkomst als deze niet de eigenschappen bezit die de koper, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, op grond van de overeenkomst mag verwachten. Wat de koper mag verwachten, wordt beheerst door de vraag in hoeverre de verkoper een mededelings- of onderzoeksplicht heeft geschonden en of de koper een onderzoeksplicht heeft verzaakt. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. 

Koop tussen particulieren

 

In de eerste plaats is van belang dat het hier niet gaat om een verkoop door een professionele autoverkoper aan een consument, maar dat het een koop tussen twee particulieren betreft.

 

In een geval van verkoop van een tweedehandsauto door een particulier kan, anders dan Maurice heeft betoogd, niet worden uitgegaan van een stilzwijgende garantie door de verkoper dat de kilometerstand de daadwerkelijk gereden kilometers weergeeft.

 

De vaste rechtspraak waar Maurice zich op beroept heeft betrekking op consumentenkoop en moet zo worden begrepen dat de professionele verkoper, die bij het sluiten van de koopovereenkomst geen voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de op de kilometerteller aangegeven stand, daardoor stilzwijgend heeft gegarandeerd dat de stand van de kilometerteller overeenstemde met het werkelijke aantal kilometers dat ten tijde van de verkoop met de auto is gereden.

 

Dat ook een niet-professionele verkoper die bij het sluiten van de koopovereenkomst geen voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de kilometerstand geacht moet worden daardoor de kilometerstand stilzwijgend te hebben gegarandeerd volgt hieruit niet. 

Mededelingsplicht verkoper

 

Niet is gesteld laat staan gebleken dat Jasper een mededelingsplicht heeft geschonden.

 

Maurice bestrijdt niet dat ook Jasper niet op de hoogte was van een onjuiste kilometerstand. Dat Jasper van de onjuiste kilometerstand op de hoogte had moeten zijn en derhalve een onderzoeksplicht heeft verzaakt is evenmin gesteld noch gebleken. 

 

Onderzoeksplicht koper

 

Ten aanzien van de onderzoeksplicht van de koper geldt dat de koper alleen die eigenschappen mag verwachten waarvan hij de aanwezigheid niet behoeft te betwijfelen. Waar hij twijfelt of moet twijfelen, dient hij de verkoper vragen te stellen of zelf onderzoek te verrichten.

 

In het onderhavige geval is sprake van een ten tijde van de koop twaalf jaar oude geïmporteerde auto met een ongebruikelijk lage kilometerstand van 81.000 km. Het terugdraaien van kilometerstanden bij tweedehandsauto’s is een veel voorkomend probleem, waar Maurice op bedacht moest zijn. Maurice had dus reden om aan de kilometerstand te twijfelen. Maurice stelt dat hij navraag heeft gedaan naar de betrekkelijk lage kilometerstand en dat Jasper hem heeft meegedeeld dat de auto jarenlang als demonstratieauto is gebruikt. Gelet op de tekst van de advertentie en de mededeling van Jasper hoefde Maurice naar hij stelt niet aan de kilometerstand te twijfelen.

 

Maurice ziet er echter aan voorbij, dat hem bij de bezichtiging van de auto beschadiging aan het stuur was opgevallen waarvan hij toen al dacht: “hoe krijg je dat voor elkaar met 81.000km?”. 

 

Ook was Maurice bij de bezichtiging opgevallen dat er behoorlijk wat kleine korreltjes op de oliepeilstok zaten en vond hij dat “heel gek” bij een kilometerstand van 81.000. Maurice had dus nog steeds reden om aan de kilometerstand te twijfelen en deed dat kennelijk ook.

 

Voor Maurice bestond dan ook de noodzaak om een nader onderzoek in te stellen naar de kilometerstand van de auto. Maurice kon in dat verband niet volstaan met alleen het controleren van het onderhoudsboekje.

 

Nu Maurice heeft nagelaten een nader onderzoek in te stellen is hij tekort geschoten in zijn onderzoeksplicht.

 

Maurice komt daarom geen beroep op non-conformiteit van de auto toe.

 

De op deze grondslag gevorderde terugbetaling van de koopprijs wordt dan ook afgewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De namen Jasper en Maurice zijn omwille van de leesbaarheid gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2020:8980&showbutton=true

 

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.