Aansprakelijkheid gemeente

 

Frank is op 30 juni 2014 omstreeks 18.45 uur op de Bulgersteyn te Rotterdam, nadat hij de straat was overgestoken en weer de stoep wilde opstappen, gevallen over een langs de stoeprand geplaatst paaltje.

 

Het verzoek

 

Frank verzoekt de rechtbank te beslissen over het tussen partijen bestaande deelgeschil waarbij de rechtbank beslist dat de Gemeente aansprakelijk is voor het hem overkomen ongeval en de daaruit voortvloeiende schade.

 

Beoordeling door de rechtbank


De paaltjes zijn door de Gemeente op die locatie geplaatst, om te voorkomen dat voertuigen op de stoep parkeren en dat voertuigen, met gebruikmaking van de stoep, in de straat keren.

 

Vaststaat dat dit type paaltjes door heel de stad wordt geplaatst en voorts dat gemeenten door heel het land gebruik maken van dit type paaltjes voor hetzelfde doel als waarvoor de Gemeente die paaltjes op de stoep heeft geplaatst. Hieruit blijkt dat de paaltjes in zoverre een zinvolle functie hadden, die was gericht op het bevorderen van de verkeersveiligheid in de straat.

 

Vooropgesteld wordt dat het enkele feit dat de Gemeente een paaltje, althans een reeks paaltjes, op de stoep van de Bulgersteyn heeft geplaats en waarover Frank ten val is gekomen, nog niet betekent dat door de Gemeente daarmee een gevaarzettende situatie is gecreëerd. Daarbij komt dat van een voetganger, in een stad als Rotterdam, de nodige oplettendheid mag worden verwacht, zeker bij het oversteken van de straat en het betreden van de stoep. Die oplettendheid mag zeker worden verwacht van de voetganger die niet bekend is met de situatie ter plaatse, zoals in het geval van Frank, die in Gorinchem woonachtig is en nog niet eerder op de Bulgersteyn geweest was.

 

In dit verband is tevens van belang dat Frank tijdens de mondelinge behandeling verklaard heeft dat hij vlak voor de val afgeleid werd door de oefening van de ME en dat hij om die oefening en het daarmee gepaard gaande kabaal te ontwijken van het trottoir is afgestapt en een stukje over de straat heeft gelopen, waarna hij vervolgens weer de stoep is opgestapt en vlak daarna is gestruikeld over een van de bewuste paaltjes.

 

Voorts heeft Frank verklaard dat hij vlak voor de val druk om zich heen aan het kijken was om te zien waar het restaurant Antichic gevestigd was, waar hij met een aantal andere mensen (voor het eerst) afgesproken had.

 

Een en ander lijkt een ongelukkige samenloop van omstandigheden en voor het aannemen van aansprakelijkheid van de Gemeente is in de gegeven omstandigheden meer nodig. Te denken valt aan de situatie dat ter plaatse meerdere mensen over een van de paaltjes ten val zijn gekomen waarmee de Gemeente ook bekend was en dat zij desondanks geen maatregelen heeft getroffen en besloten heeft om de paaltjes te handhaven, hoewel deze al geruime tijd geen redelijk doel meer dienden in verband met de realisatie van het terras door de horecagelegenheid.

 

Het vorenstaande leidt ertoe dat bij deze stand van zaken de Gemeente niet aansprakelijk gesteld kan worden voor het ongeval.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. In verband met de leesbaarheid is de naam Frank gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:1219

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.