(mondelinge) overeenkomst van opdracht. Opdrachtgever dient gewerkte uren te betalen.

 

Peggy drijft een eenmanszaak en is gespecialiseerd in het schrijven van (zakelijke) teksten.

 

In de zomer van 2019 heeft TransVille Peggy verzocht werkzaamheden voor het Stedelijk Museum Schiedam te verrichten. Partijen zijn in dat verband een uurtarief van € 100,00 overeengekomen.

 

Eind september 2019 heeft TransVille Peggy betaald voor 30 uur werk.

 

Op 6 oktober 2019 heeft Peggy per e-mail doorgegeven dat zij op dat moment in totaal 47 uur aan werkzaamheden had verricht.

 

Bij factuur van 30 april 2020 heeft Peggy aan TransVille € 2.057,00 in rekening gebracht voor de resterende 17 uur werk.

 

TransVille heeft deze factuur vervolgens niet betaald.

 

(Daarom besluit Peggy om Transville te dagvaarden voor het kantongerecht, red.)

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

TransVille is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de betaling van de door Peggy in het kader van de opdracht gewerkte uren.

 

Tussen partijen is niet in geschil dat het overeengekomen tarief € 100,00 bedraagt.

 

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft TransVille niet, althans niet voldoende concreet betwist dat door Peggy in totaal 47 uur aan de opdracht is besteed.

 

Haar enkele stelling dat de output van Peggy niet te controleren valt en dat de output beperkt is tot een handvol korte artikelen, is daartoe onvoldoende.

 

Daarbij weegt mee dat TransVille door Peggy al op 6 oktober 2019 is geïnformeerd over het aantal gewerkte uren. Toen heeft TransVille geen aanleiding gezien dit aantal ter discussie te stellen of om nadere informatie te vragen. 

 

Toezegging zonder voorbehoud

Bovendien heeft TransVille in haar e-mail van 2 juni 2020 toegezegd de factuur te zullen betalen zonder enig voorbehoud te maken op dit punt, hetgeen wel in de rede had gelegen als TransVille het niet eens zou zijn geweest met het aantal in rekening gebrachte uren.

 

De omstandigheid dat de door Peggy bij TransVille in rekening gebrachte uren niet in verhouding zouden staan met hetgeen TransVille voor de opdracht betaald heeft gekregen van het Stedelijk Museum Schiedam, zoals TransVille nog heeft gesteld, doet niet af aan de verplichting van TransVille om de door Peggy gemaakte uren te betalen.

 

Uit het voorgaande volgt dat de vordering tot betaling van de hoofdsom van € 2.057,00 zal worden toegewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. Om de casus leesbaar te houden, is de naam Peggy gefingeerd  De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2020:10825&showbutton=true

 

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.