Door ondertekening opdrachtbevestiging heeft huurder de verschuldigdheid bemiddelingskosten aanvaard.


Eiser heeft zich via internet en tegen betaling van de inschrijfkosten van € 35,00 ingeschreven bij Direct Wonen.

 

Eiser heeft diezelfde dag met een medewerker van Direct Wonen een woning bezocht.

 

Vervolgens heeft eiser een huuropdrachtbevestiging getekend. In die bevestiging staan, naast de huur en de borg, de bemiddelings- en contractkosten van Direct Wonen genoemd.

 

Direct Wonen heeft daarna een factuur van € 1.094,80 terzake de bemiddelingsvergoeding en contrackosten aan eiser toegezonden. Eiser heeft deze factuur voldaan.

 

Op verzoek van eiser heeft de Huurcommissie de huurprijs vastgesteld op € 530,86 per maand.

 

Eiser heeft Direct Wonen vervolgens per brief verzocht de bemiddelingskosten aan hem terug te betalen.

 

Eiser schrijft hierover:


De feiten zijn dat ik niet uw opdrachtgever ben geweest en u niet voor mij heeft bemiddeld. Ik ben namelijk zelf opzoek gegaan naar een woonruimte. Ik heb zelf contact met u gezocht. Ik heb zelf het initiatief genomen en met jullie gebeld voor het inplannen van een afspraak om de woning 15 minuten te mogen bezichtigen. Ik heb zelf aangegeven interesse in de woning te hebben en de daadwerkelijke verhuurbaas te willen ontmoeten voor verdere onderhandeling.


De verhuurder gaf toen zelf nadrukkelijk te kennen niet direct met mij te willen onderhandelen omdat hij zijn bemiddeling via Direct Wonen liet verlopen. Het is mijn verhuurder geweest die aan u de opdracht heeft gegeven om voor hem een geschikte huurder te vinden en voor hem daarin te bemiddelen.


U bent in deze zaak ook niet mijn directe verhuurder maar enkel de bemiddelende partij voor de daadwerkelijke verhuurder geweest. De verhuurder is in deze kwestie de partij geweest die u heeft ingeschakeld als bemiddelingsbureau en dat is ook de reden waarom u het appartement op uw website kon plaatsen en voor hem zijn zaken mocht waarnemen.


Uit bovenstaande blijkt onomstotelijk dat de verhuurder hier een niet redelijk voordeel heeft omdat de bemiddelingskosten niet bij hem maar bij mij in rekening zijn gebracht terwijl u voor hem hebt bemiddeld.

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Vast staat dat eerst na inschrijving bij en bemiddeling door Direct Wonen een huurovereenkomst tussen eiser als huurder en de verhuurder tot stand is gekomen.

 

In geschil is of Direct Wonen hierbij als lasthebber heeft opgetreden voor twee lastgevers, zodat zij in het onderhavige geval geen vergoeding bij eiser in rekening mocht brengen.

 

Direct Wonen heeft aangevoerd dat zij uitsluitend heeft gehandeld als lasthebber van eiser. Dat volgt, aldus Direct Wonen, onder meer uit het feit dat zij uitsluitend bij eiser haar bemiddelingskosten in rekening heeft gebracht.

 

In het licht van de gemotiveerde betwisting door Direct Wonen heeft eiser zijn stelling dat Direct Wonen voor twee lasthebbers heeft opgetreden, van wie zij voor (nagenoeg) dezelfde dan wel vergelijkbare werkzaamheden een vergoeding heeft ontvangen niet, althans onvoldoende, onderbouwd.

 

Dat Direct Wonen van verhuurders een marketingvergoeding verlangt voor het plaatsen van de aangeboden woonruimte op haar website maakt dat niet anders. Direct Wonen bedingt in dat geval de vergoeding niet uit hoofde van haar hoedanigheid als lasthebber, terwijl de bemiddelingsvergoeding die zij van de huurders bedingt, wel ziet op door haar verrichte werkzaamheden in het kader van de lastgeving (bemiddeling).

 

Eiser heeft voorts gesteld dat hij bemiddelingskosten aan Direct Wonen verschuldigd is, terwijl Direct Wonen niet of nauwelijks werkzaamheden voor eiser heeft verricht.  

 

Dat eiser de door Direct Wonen van hem bedongen kosten in verhouding tot de voor hem verrichte werkzaamheden, achteraf bezien (mede vanwege de nadere huurprijsvaststelling door de Huurcommissie), te hoog vindt, maakt dat niet anders, temeer nu eiser – door zijn inschrijving en door ondertekening van de huuropdrachtbevestiging – heeft ingestemd met het verrichten van die werkzaamheden tegen betaling van de daarvoor bedongen kosten.

 

Onweersproken staat vast dat Direct Wonen bij alle huurders, voor wie zij bemiddelt, deze, aan de huurprijs gerelateerde, bemiddelingskosten in rekening brengt, ongeacht de duur van de bemiddelingsopdracht.

 

De slotsom is dan ook dat de vorderingen voor afwijzing gereed liggen.


De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2013:4571

 

 

Home

  

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.