Vader hoeft zich niet tot de rechter te wenden om ook gezag over het kind te krijgen, wanneer de moeder geen bezwaar maakt.

 

Partijen hebben een affectieve relatie met elkaar en hebben met elkaar samengewoond. Binnen deze relatie is een minderjarige kind C geboren. Vader heeft C erkend. Moeder heeft alleen het gezag over C. C verblijft bij de moeder.

 

Bij beschikking van de rechtbank Noord-Nederland is C voor de duur van een jaar onder toezicht gesteld van Bureau Jeugdzorg en is een machtiging tot uithuisplaatsing in een voorziening voor pleegzorg verleend.

 

De ouders wonen momenteel niet samen omdat moeder met C in het kader van hulpverlening en uithuisplaatsing samen elders verblijven.

 

Aan moeder is recent een huurwoning aangeboden. De ouders hopen daar weer in gezinsverband te gaan wonen.

 

Vader heeft bij deze rechtbank een verzoekschrift ingediend, waarbij hij heeft verzocht hem ook te belasten met het gezag over C.

 

Beoordeling door de rechtbank

 

Ter zitting is bevestigd dat er tussen de ouders over het gezag geen geschil bestaat.

 

Moeder gaf aan dat zij het altijd eens is geweest met de wens van vader om ook het gezag te hebben over C. De gezinsvoogd van C gaf aan dat er wel even twijfel is geweest over het voortzetten van de relatie tussen de ouders, maar dat zij het altijd eens waren over het samen willen uitoefenen van het gezag.

 

Daarop is aan de advocaat van vader gevraagd waarom hij het verzoekschrift bij de rechtbank heeft ingediend, aangezien de ouders het eens zijn en dan kosteloos zelf aan de balie dat gezag kunnen regelen.

 

Daarop gaf de advocaat van vader aan dat hij bij indiening niet wist dat moeder toestemming zou willen verlenen. Hij had haar dat niet gevraagd.

 

Overigens gaf hij bij indiening van het verzoek al wel aan dat de verwachting was dat moeder geen verweer zou voeren.

 

Dat betekent dat vader, die zo is de indruk op grond van de stukken, bepaald niet ruim bij kas zit, geheel overbodig een griffierecht van € 75,- heeft moeten voldoen, terwijl hem ook nog een eigen bijdrage van € 335,- in rekening is gebracht.

 

Nu blijkt dat er tussen de ouders over het gezag geen geschil is en ook nooit een geschil is geweest zal de rechtbank het verzoek dat namens vader is ingediend niet ontvankelijk verklaren. Voor een dergelijke situatie is deze procedure niet bedoeld.

 

Als de rechtbank het zou toewijzen, dan komt in het gezagsregister de vermelding te staan dat de rechtbank gelast dat vader met moeder samen gezag zal uitoefenen. Dat wekt dan geheel ten onrechte de indruk dat moeder het daar niet mee eens was en dat vader genoodzaakt was zich tot de rechter te wenden.

 

Ouders kunnen het zelf regelen

 

De ouders kunnen zelf kosteloos regelen dat zij samen het gezag over hun zoon uitoefenen.

 

Zij kunnen dat geheel digitaal regelen via het formulier dat ingevuld kan worden op: https://formulieren.rechtspraak.nl/Formulier.aspx

 

Mochten de ouders er de voorkeur aan geven om dit schriftelijk te regelen, dan kunnen zij een formulier invullen. Dat formulier is verkrijgbaar bij de balie in de rechtbank. Dat formulier kan ook van internet gedownload worden op:

http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Formulieren/Documents/Verzoek-tot-het-gezamenlijk-uitoefenen-van-het-gezag-over-een-minderjarige.pdf

 

Dat formulier moet ingeleverd worden bij de balie in de rechtbank. Daarbij moet een akte van geboorte + erkenning (niet ouder dan drie maanden) en een kopie van de identiteitsbewijzen worden gevoegd.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

   

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2014:1491

 

  

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.