Afwijzing aangifte faillietverklaring

  

Op 30 september 2014 heeft Astrid een aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap alsmede haar beide vennoten ingediend. De aangifte is op 23 september 2014 ondertekend door Astrid. De rechtbank heeft zowel de vennootschap alsmede haar beide vennoten opgeroepen voor de mondelinge behandeling in raadkamer.

 

De standpunten

 

Astrid heeft verklaard dat de vennootschap een totale schuldenlast heeft van      € 22.000,- en dat zij sedert 2 juli 2014 niet meer werkzaam is in de vennootschap. Zij heeft tevens verklaard uit de vennootschap te willen treden en hierover tot op heden met Eva geen overeenstemming te hebben bereikt.

Eva heeft betwist dat de vennootschap dan wel zijzelf in privé in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen. Eva heeft uitdrukkelijk haar medewerking aan onderhavige aangifte geweigerd.

 

Oordeel rechtbank

 

Het faillissement van een vennootschap onder firma houdt in beginsel tevens in het faillissement van de afzonderlijke vennoten, aangezien deze hoofdelijk voor het geheel van de schulden van de vennootschap aansprakelijk zijn. De medewerking van alle vennoten is dus vereist.  

 

De rechtbank stelt vast dat in onderhavige aangifte de handtekening dan wel machtiging van één beider vennoten ontbreekt. Tevens ontbreekt een origineel uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de betreffende vennoot. De rechtbank ziet geen aanleiding de behandeling aan te houden, nu Eva in raadkamer uitdrukkelijk haar medewerking aan de aangifte heeft geweigerd.

 

 

De aangifte tot faillietverklaring wordt daarom afgewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de namen zijn gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2014:8538

  

 

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.