Geen relatie- en/of concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst.  

 

Delta Pompen exploiteert een onderneming die zich onder meer bezighoudt met de (groot)handel in pompen.

 

Bert is op 20 april 2004 in dienst getreden bij Delta Pompen. Bert was onder meer verantwoordelijk voor de acquisitie, verkoop van de producten (prijsbeleid), de automatisering en het klantcontact.

 

In de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst is noch een non-concurrentiebeding noch een relatiebeding opgenomen.

 

In 2014 is Delta Pompen in contact gekomen met een nieuwe relatie: Derek Lane & Co Ltd. De contacten tussen Delta Pompen en Derek Lane zijn namens Delta Pompen voornamelijk gevoerd door Bert. Deze contacten hebben geleid tot de verkoop van 24 pompen en benodigdheden tegen een koopprijs van € 98.000,00.

 

Bij brief van 26 november 2014 heeft Bert de arbeidsovereenkomst met Delta Pompen opgezegd tegen 1 januari 2015.

 

Op 22 december 2014 is Bert telefonisch ontslag op staande voet aangezegd.

 

Door Delta Pompen wordt hiervoor het navolgende aangevoerd:

 

Op vrijdag 19 december 2014 is Delta Pompen benaderd door een van haar relaties, te weten Derek Lane & Co Ltd. die haar heeft voorgehouden dat zij door u is benaderd met de volgende mededeling:

a. dat de arbeidsovereenkomst tussen u en Delta Pompen op 1 januari 2015 zal eindigen;

b. dat u per genoemde datum voor u zelf begint;

c. dat u reeds de door bij Delta Pompen geplaatste orde met betrekking tot de levering van pompen uit het systeem kunt halen en u haar gelijke pompen kunt leveren tegen een aanzienlijk lagere prijs.

 

Hedenochtend heeft de bespreking met u plaatsgevonden. Bij gelegenheid van deze bespreking heeft u ontkend voormelde relatie te hebben benaderd en hen het voorstel te hebben gedaan de order uit het systeem te halen onder aanbieding de pompen tegen betere condities vanuit uw nieuwe onderneming te leveren.

 

Delta Pompen heeft vanochtend telefonisch contact gehad Derek Lane & Co Ltd. Deze verklaarde daarbij onder meer:

a. dat u Lane & Co Ltd. vrijdag 19 december j.l. zelf telefonisch heeft benaderd;

b. dat u Lane & Co Ltd. bedankte voor de aan Delta Pompen gegeven order;

c. dat u graag vertrouwelijk met Lane & Co Ltd. wilde praten over de order;

d. op de vraag waarom, antwoordde u dat u belast bent met de IT-zaken van Delta Pompen, dat u in de gelegenheid bent de order uit het systeem te halen, en vanuit de nieuwe onderneming dezelfde pompen tegen betere condities kunt leveren;

e. dat Lane & Co Ltd. zich daarop hardop heeft afgevraagd of u wel zou kunnen leveren en dat hij een en ander intern wilde bespreken;

f. dat u daarop heeft voorgesteld uw privégegevens te verstrekken opdat men bij belangstelling rechtstreeks contact met u op zou kunnen nemen.

 

Delta Pompen rest niet anders dan u op grond van uw hiervoor omschreven handelwijze ontslag op staande voet te verlenen.

 

Per 29 december 2014 staat in het handelsregister ingeschreven: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WDA Pompen B.V., gevestigd op het privéadres van Bert.

 

Delta Pompen heeft Bert opgeroepen om in kort geding te verschijnen.

 

Het geschil

 

Delta Pompen vordert Bert te verbieden:

 

a) om gedurende een periode van één jaar te rekenen vanaf de dag van betekening van het te wijzen vonnis, direct of indirect via een derde klanten van Delta Pompen te benaderen;

b) ge- en of misbruik te maken van informatie, waaronder klant-, offerte-/opdracht- en prijsgegevens, opgedaan bij Delta Pompen;

c) Delta Pompen direct of indirect via een derde, op onrechtmatige wijze concurrentie aan te doen.

 

Oordeel voorzieningenrechter

 

Partijen hebben bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst op 20 april 2004 geen aanleiding gezien een concurrentie- en/of relatiebeding overeen te komen. In dat geval geldt als uitgangspunt dat het een werknemer vrij staat zijn voormalig werkgever te beconcurreren. Dit geldt ongeacht of dit direct (met een eigen onderneming) of indirect (in dienst van een andere onderneming) gebeurt.

 

De aard van een kort gedingprocedure brengt echter met zich mee dat in een dergelijke procedure geen, althans niet opnieuw, rechten en verplichtingen ten principale tussen partijen kunnen worden vastgesteld. Het vonnis in kort geding bevat -in beginsel- slechts voorlopige oordelen en beslissingen, waaraan partijen niet in een bodemprocedure gebonden zijn.

 

Het vorenstaande betekent dat Delta Pompen niet kan worden ontvangen in de geformuleerde vorderingen, althans dat deze zullen worden afgewezen.

  

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de naam Bert is in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 


http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2015:600

 

  

Home


Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.