Kinderrechter geeft toestemming aan moeder om met haar twee kinderen te verhuizen


Partijen zijn gehuwd en hebben twee minderjarige kinderen. Het procedure tot echtscheiding is nog aanhangig bij de rechtbank.

 

Partijen hebben een ouderschapsplan opgesteld.

 

Verzoek moeder

 

De moeder verzoekt vervangende toestemming tot verhuizing met de kinderen naar een andere woonplaats.  

 

Beoordeling door de rechtbank

 

Partijen zijn gezamenlijk met het gezag over de minderjarigen belast. Dit brengt mee dat de moeder voor het wijzigen van de woonplaats van de minderjarigen en voor de inschrijving op een andere school in beginsel toestemming van de vader nodig heeft.  

 

Ter zitting is gebleken dat partijen niet in staat zijn om hier op dit moment samen afspraken over te maken.  

 

Om een beslissing te kunnen nemen dienen de belangen van de minderjarigen een eerste overweging van de rechtbank te vormen. Echter, dient de rechter bij de beslissing over een geschil als het onderhavige, met als uitgangspunt gelijkwaardig ouderschap, alle omstandigheden van het geval in acht te nemen en alle belangen af te wegen.

 

De rechtbank stelt allereerst vast dat er voor de moeder noodzaak was om een baan te zoeken en andere woonruimte. De moeder ontvangt immers geen alimentatie en is genoodzaakt zichzelf en de kinderen te onderhouden. Daarnaast stelt zij dat de relatie met haar huidige partner is beëindigd. Dit maakt het betrekken van andere woonruimte noodzakelijk. Zij heeft daarbij het recht en belang om haar leven opnieuw in te richten op de door haar gewenste wijze.

 

De rechtbank is van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat de moeder de verhuizing voldoende heeft doordacht en voorbereid. Zij heeft een baan en woonruimte gezocht in de plaats waarin een deel van haar netwerk, te weten haar familie, woont. Ook de kinderen kennen hierdoor de nieuwe woonplaats al. De afstand tussen de oude woonplaats en de nieuwe woonplaats is overzichtelijk. Bovendien blijkt uit het door partijen opgestelde ouderschapsplan, dat partijen samen ook al gesproken hebben over een mogelijke verhuizing van de moeder met de kinderen naar de nieuwe woonplaats.

 

Dat de vader een ander idee heeft dan de moeder over wat geschikte woonruimte zou zijn, doet hier niet aan af. Gesteld noch gebleken is dat de moeder een woonruimte wil betrekken die op enigerlei wijze schadelijk voor de kinderen zou kunnen zijn. Dat er sprake is van een badkamer die eventueel gedeeld moet worden met andere bewoners van de desbetreffende woning, is niet zodanig bezwaarlijk dat de moeder hier niet met de kinderen zou kunnen gaan wonen. Bovendien heeft de moeder meegedeeld dat zij in de nieuwe woonplaats verder zal zoeken naar andere woonruimte.

 

Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat de rechten van de vader en de kinderen op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving door een verhuizing naar een andere woonplaats niet worden aangetast. De huidige verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, alsmede de telefonische contacten tussen de vader en de kinderen, blijven immers gehandhaafd en de kinderen blijven ook naar het huis van de vader gaan volgens hetzelfde stramien als zij gewend waren.

 

De ouders zijn ook een reiskostenvergoeding overeen gekomen waarbij de moeder een bedrag aan de vader betaalt, in het geval de moeder zou gaan verhuizen.

 

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de moeder recht en belang heeft bij haar verhuizing met de kinderen naar de nieuwe woonplaats en dat de belangen van de kinderen daardoor niet worden geschaad. De rechtbank zal derhalve vervangende toestemming voor de verhuizing verlenen en voor de inschrijving van de minderjarigen op hun school in de nieuwe woonplaats.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  


http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:6489

 

Home


Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.