Consumentenkoop auto

 

Eiser heeft van [X] een Kia Rio 5D Comfort Pack 1.2 gekocht voor € 16.575,25. Na inruil van zijn oude auto (€ 5.500,00) en minus een korting van € 75,25 heeft eiser een bedrag van € 11.000,00 aan [X] betaald.  

In de schriftelijke koopovereenkomst staat vermeld dat de auto is uitgerust met een zogenoemd VSM-pakket. Het VSM-pakket bestaat uit drie functionaliteiten, te weten VSM, HAC en ESS:

 

VSM staat voor Vehicle Stability Management: dit systeem werkt samen met de stuurbekrachtiging om ervoor te zorgen dat de auto stabiel blijft wanneer tegelijkertijd wordt geremd en gestuurd.

 

HAC staat voor Hillstart Assist Control: dit systeem zorgt ervoor dat de auto niet naar achteren rolt wanneer deze wegrijdt op een steile heuvel.

 

ESS staat voor Emergency Stop Signal: dit systeem zorgt ervoor dat de remlichten automatisch gaan knipperen wanneer de auto plotseling tot stilstand komt.

 

Negen maanden na de aankoop heeft Kia Motors Nederland eiser bericht dat zijn auto per abuis niet was uitgerust met het VSM-pakket.

 

Het geschil


Eiser heeft voor de kantonrechter gevorderd de koopovereenkomst te ontbinden en [X] te veroordelen om aan eiser de aankoopsom van het voertuig ten bedrage van € 11.000,00 terug te betalen en de destijds ingeruilde auto terug te leveren. Mocht deze teruglevering (ongedaanmakingsverbintenis) niet mogelijk blijken dan wenst eiser de totale nieuwwaarde van de Kia Rio terug te ontvangen, te weten een bedrag van € 16.575,25.


De beoordeling van het geschil

 

Op grond van artikel 7:17 BW moet de afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoorden.

 

In de koopovereenkomst staat nadrukkelijk vermeld dat de auto zal worden geleverd met het zogenoemde VSM-pakket.

 

De auto is echter niet geleverd met dat pakket. Eiser heeft nadrukkelijk naar voren gebracht dat het voor hem van groot belang was dat de auto zou zijn uitgerust met het VSM-pakket. Ook heeft hij benadrukt dat hij aan de verkoper heeft meegedeeld dat zijn echtgenote in het verleden betrokken is geweest bij twee ernstige auto-ongelukken en dat hij het daarom van groot belang achtte dat de auto zou worden uitgerust met extra veiligheid.

 

De kantonrechter is dan ook van oordeel dat de auto niet de eigenschappen bezat die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Dat eiser hier pas na negen maanden achter was gekomen doet hier niet aan af.

 

Immers, het belang van deze veiligheidseigenschappen komt pas tot uitdrukking in geval van een noodsituatie.

 

Gebleken is dat aflevering van het ontbrekende niet mogelijk is; dit geldt eveneens voor herstel van de afgeleverde zaak. Artikel 7:22 lid 1 BW bepaalt dat in dit geval de koper de overeenkomst kan ontbinden, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigt.


VSM-pakket

 

De enkele omstandigheid dat het VSM-pakket een waarde vertegenwoordigt van € 100,00, vormt onvoldoende reden om tot de conclusie te komen dat hier sprake is van een afwijking van geringe betekenis. Voor eiser en zijn echtgenote was het van groot belang dat de auto werd uitgevoerd met dit VSM-pakket. Dit is ook duidelijk gecommuniceerd met de verkoper. De kantonrechter komt dan ook tot de conclusie dat de vordering tot ontbinding moet worden toegewezen.

 

Nu eiser op goede gronden ontbinding van de koopovereenkomst heeft gevorderd, is de auto voor risico gebleven van de verkoper. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat eiser zich door ontbinding van zijn verplichting tot betaling van de koopprijs kan bevrijden. Ook als na aflevering de zaak, in dit geval de personenauto, in waarde is verminderd.

 

De vraag of het onder deze omstandigheden redelijk is eiser te verplichten tot betaling van een vergoeding voor het gebruik, dient ontkennend te worden beantwoord.

 

Dat eiser pas na ruim 9 maanden ervoer dat het VSM-pakket niet aanwezig was, moet in dit geval voor rekening en risico komen van [X]. Dat [X] evenmin wist dat de auto bij aflevering niet was uitgerust met het VSM-pakket, doet hier niets aan af.

 

Partijen hebben nog onderhandeld over de hoogte van het door eiser bij te betalen bedrag wanneer [X] een nieuwe Rio zou leveren met het VSM-pakket. Eiser bleek bereid om een bedrag van ongeveer € 2.000,00 te betalen, terwijl [X] een bedrag van ongeveer € 4.000,00 vroeg. Gebleken is dat niet tot overeenstemming is gekomen. Dit kan eiser echter niet worden aangerekend.

 

De kantonrechter gaat dan ook voorbij aan enige verplichting tot vergoeding voor het gebruik van de auto. De enkele omstandigheid dat wellicht 1.781 Kia’s zijn geleverd zonder VSM-pakket, doet niets af aan dit individuele geval.

 

Nu teruggave van de destijds door eiser ingeruilde auto niet mogelijk is gebleken, zal [X] worden veroordeeld om een bedrag van € 16.575,25 aan eiser te betalen

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

 http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2013:9405

 

 

Home

 

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.