Geen apk, boete naar leasemaatschappij

 

Op 20 juli brengt gedaagde zijn leaseauto naar de garage voor een APK-keuring. Eiser (de leasemaatschappij) verleent de garage geen toestemming voor de werkzaamheden omdat het leasecontract op 9 augustus 2011 eindigt. Vervolgens levert de dealer de auto bij gedaagde af. Op dat moment is gedaagde met vakantie. Over de al dan niet verrichte werkzaamheden laat de dealer een briefje in de auto achter.

 

Terug van vakantie vindt gedaagde het memobriefje in de auto waarop volgens gedaagde alleen staat dat de auto niet gerepareerd is; er staat volgens hem niets over een keuring of einde van het contract. Gedaagde weet volgens hem dus niet dat de auto niet voor de APK gekeurd is. Gedaagde krijgt op 6 oktober een bekeuring omdat de auto niet APK gekeurd is. Gedaagde blijft de auto gebruiken. Op 30 november levert gedaagde de auto in bij eiser. 

 

Via eiser ontvangt gedaagde de CJIB-boete wegens het laten verlopen van de APK. Gedaagde weigert de factuur te betalen. Daarom besluit eiser hem te dagvaarden voor de kantonrechter.

 

Oordeel kantonrechter

 

Wat er exact op dat briefje heeft gestaan, daarover verschillen partijen van mening. 

 

De kantonrechter merkt op, dat de gebruikelijke gang van zaken bij een APK-keuring is dat de eigenaar of gebruiker een mededeling krijgt als de auto niet voor de APK is goedgekeurd. Dit is ook logisch omdat men met die auto na verloop van de APK-geldigheidsduur niet meer op de openbare weg mag rijden. 

 

Als de auto wel is goedgekeurd voor de APK, komt daarvan geen aparte mededeling. Gelet hierop mocht gedaagde er naar het oordeel van de kantonrechter van uitgaan dat de auto APK was goedgekeurd, nu het tegendeel niet was meegedeeld. 

 

De slotsom is dat de boete naar het oordeel van de kantonrechter niet aan gedaagde toegerekend kan worden. Deze komt voor risico en rekening van eiser.

 

De vordering zal de kantonrechter afwijzen. 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBASS:2012:BX8723

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.