Niet de kentekenhouder maar de bestuurder van een auto moet als contractspartij worden aangemerkt.

 

Q-Park exploiteert parkeergarage ‘De Bijenkorf’ te Amsterdam.

 

Autoradam is een autoverhuurbedrijf.

 

Op 13 januari 2015 is tussen Autoradam en de heer [A] een huurovereenkomst gesloten, waarbij de auto is verhuurd aan [A] voor de periode 13 januari 2015 tot 13 april 2015.

 

 

Op 10 februari 2015 en 15 februari 2015 is de auto de parkeergarage ‘De Bijenkorf’ binnengereden. Beide keren heeft de auto de parkeergarage verlaten, zonder dat er een parkeervergoeding is betaald.

 

Het geschil

Q-Park vordert veroordeling van Autoradam tot betaling van € 655,50.

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

In deze procedure moet de vraag worden beantwoord met wie Q-Park de door haar gestelde overeenkomst - waarbij zij een parkeerfaciliteit aanbiedt, en de wederpartij een vergoeding dient te voldoen - is aangegaan.

 

De kantonrechter stelt vast dat er een overeenkomst met Q-Park tot stand komt op het moment van het passeren van de slagboom bij de ingang van de parkeergarage. De voorwaarden en tarieven van Q-Park waren toen kenbaar en zijn door in te rijden, en de uitrijkaart te accepteren, aanvaard. De kantonrechter is voorts van oordeel dat de acceptatie van het aanbod tot gebruikmaking van de parkeerfaciliteit is aanvaard door degene die daadwerkelijk kennis heeft genomen van dat aanbod en die het ook daadwerkelijk heeft geaccepteerd. De bestuurder van de auto dus.

 

Uit het voorgaande vloeit voort dat de bestuurder van de auto de contractspartij van Q-Park is. Onderzocht dient dan te worden wie als bestuurder van de auto dient te worden aangemerkt, en of die bestuurder handelde namens Autoradam.

 

Zoals Autoradam terecht heeft aangevoerd is er geen wettelijke basis om de kentekenhouder zonder meer als de contractspartij van Q-Park aan te merken. Uit een registratie als kentekenhouder kan wel het vermoeden worden afgeleid dat de eigenaar ook de bestuurder van de auto is. Het ligt dan op de weg van Autoradam om dat vermoeden te weerleggen.

 

De kantonrechter is van oordeel dat Autoradam is een rechtspersoon is, zodat Autoradam in feitelijke zin de auto niet kan hebben bestuurd. Om Autoradam als wederpartij van Q-Park aan te merken dient de bestuurder van de auto namens Autoradam te hebben gehandeld. Hiervoor is geen enkele aanwijzing. Autoradam heeft een huurovereenkomst overgelegd waaruit blijkt dat de betreffende auto op 10 februari 2015 en 15 februari 2015 was verhuurd aan de heer [A]. Gelet op die omstandigheden kan er niet vanuit worden gegaan dat in dit geval de kentekenhouder de overeenkomst is aangegaan.

 

Ten aanzien van de stelling dat het voor Q-Park niet te achterhalen is wie de auto heeft bestuurd omdat Autoradam haar auto’s aan derden verhuurt constateert de kantonrechter dat dit in dit geval niet opgaat, nu Autoradam op het eerst mogelijke moment alle beschikbare persoonsgegevens van de huurder aan Q-Park heeft overgelegd.

 

Het vorenstaande leidt ertoe dat de gevorderde hoofdsom zal worden afgewezen.


De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:6717

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.