Koop van een oldtimer

 

Klaas exploiteert een handelsonderneming die onder meer auto's (oldtimers) in opdracht van particulieren verkoopt.

 

Klaas heeft via onder andere de internetsites van autowereld.nl en marktplaats.nl een oldtimer van het merk Buick te koop aangeboden.

 

Huub heeft naar aanleiding van deze advertentie telefonisch contact opgenomen en met Klaas en overeenstemming bereikt over een koopsom van € 4.500,-.

 

Huub heeft de auto naar een monteursbedrijf, gespecialiseerd in Buicks, gebracht. Deze heeft bij e-mail geschreven dat de auto niet is voorzien van de originele of van de in de advertentie vermelde motor, dat de aanwezige motor in matige tot slecht staat is, dat de stuurinstallatie op gevaarlijke wijze is gelast en ook andere gebreken vertoont, dat de aandrijfas op amateuristische wijze is aangepast, dat de versnellingsbak los onder de auto hangt, en dat grote delen van de auto doorgeroest zijn.

 

Huub vordert

 

Huub vordert bij de kantonrechter ontbinding dan wel vernietiging van de koopovereenkomst en betaling door Klaas van de koopsom ad € 4.500,-

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Voor wat betreft het beroep van Huub op non-conformiteit, bedrog en dwaling heeft als uitgangspunt te gelden dat het hier niet gaat om een normale tweedehands auto waarmee, naar de verkoper bekend verondersteld mag worden, de koper aan het verkeer wil gaan deelnemen, maar om een auto van meer dan veertig jaar oud (oldtimer) die in de regel alleen door liefhebbers worden aangeschaft. Van kopers van dergelijke objecten mag worden verwacht dat zij zich enigszins oriënteren op bijvoorbeeld internet alvorens tot koop over te gaan. Voorts geldt dat de prijs van dergelijke oude auto's in hoge mate wordt bepaald door de exclusiviteit ervan.

 

Non-conformiteit

 

De kantonrechter is van oordeel dat Huub op grond van de navolgende omstandigheden geen hoge verwachtingen van de staat van de auto kon en mocht hebben.

 

Ten eerste blijkt uit een beperkte oriëntatie op internet dat een vergelijkbare auto in goede staat tussen de € 20.000,- en € 25.000,- kost. Dat is ook expliciet aangegeven in de advertentie waar Huub op af is gegaan.

 

Ten tweede is de informatie die in de advertentie is gegeven zeer beperkt maar volgt daaruit wel dat de auto is voorzien van een motor van een ander merk, dat er geen kentekenbewijs is en dat de informatie mogelijk niet juist is.

 

Ten derde is de prijs al na zeer beperkte onderhandelingen over de telefoon met € 2.000,- gedaald van € 6.500,- naar € 4.500,-. Ten slotte is in de advertentie nog vermeld: "mee zoals is". Onder die omstandigheden kon en mocht Huub niet meer verwachten dan dat hij een oldtimer kocht waaraan nog veel werkzaamheden moesten worden verricht alvorens deze veilig aan het verkeer zou kunnen deelnemen.

 

Van een non-conforme auto is derhalve geen sprake.

 

Bedrog of dwaling

 

Van bedrog of dwaling is evenmin sprake. Huub heeft zijn stelling dat Klaas ten tijde van de verkoop op de hoogte was van de werkelijke staat van de auto in het licht van de betwisting van Klaas die heeft aangevoerd dat de auto van een derde was en niet nader door haar is onderzocht, niet nader onderbouwd.

 

Voorts volgt uit de advertentie dat alle risico's ten aanzien van de auto bij hem kwamen te liggen, hetgeen hem tot extra voorzichtigheid en nader onderzoek had moeten bewegen.

 

Voor zover het Huub op grond van de advertentie, de prijs en de door hem geconstateerde staat van de auto al niet duidelijk was dat het ging om een restauratie object, is dat met zoveel woorden vermeld in de door hem ondertekende verklaring.

 

Ook op grond daarvan gaat de stelling dat Huub onder invloed van bedrog de koopovereenkomst heeft gesloten, niet op.

 

Gelet op het voorgaande, en nog daargelaten dat Huub zijn stelling dat Klaas wist dat hij een veilig rijdende auto en geen opknapper wilde in het licht van de betwisting door Klaas niet nader heeft onderbouwd, is evenmin sprake van dwaling, althans dient de eventuele dwaling van Huub voor zijn rekening en risico te komen.

 

Het voorgaande betekent dat de vorderingen van Huub voor zover deze zijn gebaseerd op non-conformiteit, bedrog en dwaling zullen worden afgewezen.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. Om de casus leesbaar te houden, zijn de namen Klaas en Huub gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2015:11975    

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.