50% eigen schuld gemeente voor schade aan brug


Growepa voert in opdracht van de Gemeente Heemskerk met zelfrijdende gazonmaaiers werkzaamheden uit inzake het maaien van gazons. Growepa maakt daarbij gebruik van fietspaden en bruggen om de maaipercelen te bereiken. Op 30 mei 2012 is een gazonmaaier door een brug aan de Euratomsingel te Heemskerk gezakt.  

 

De herstelkosten bedragen € 1.976,50. Ook na meerdere betalingssommaties heeft Growepa genoemde herstelkosten niet aan de Gemeente voldaan. Daarom besluit de Gemeente Growepa te dagvaarden voor het kantongerecht.

 

De beoordeling

 

Ook indien wordt aangenomen dat zij op de voet van de door haar met de Gemeente gesloten overeenkomst gerechtigd is gebruik te maken van de brug, ontslaat die bevoegdheid haar niet van de gehoudenheid zelfstandig een afweging te maken van de risico’s die zij neemt door met een vrij compacte grasmaaier van ca. 1680 kg een brug met houten dek op te rijden, welke brug exclusief voor fietsers en voetgangers is opengesteld.

 

Growepa heeft het onzekere voor het zekere genomen door de brug op te rijden zonder eerst bij de Gemeente te informeren of de brug het gewicht van de maaier wel toeliet. De omstandigheid dat al eerder probleemloos met een maaier over de brug was gereden en dat ook andere motorvoertuigen dat gedaan hadden en thans nog doen, ontheft Growepa niet van deze op haar rustende, jegens de Gemeente als eigenaresse van de brug bestaande zelfstandige informatie-inwinningsverplichting.

 

Door na te laten tijdig bij de Gemeente navraag te doen naar het draagvermogen van de brug heeft Growepa onvoldoende informatie ingewonnen om een behoorlijke afweging te kunnen maken van de risico’s die verbonden waren aan het gebruik van de brug als short-cut naar het volgende door haar te maaien veld.

 

Hierdoor heeft Growepa jegens de Gemeente onzorgvuldig gehandeld en is zij jegens de Gemeente aansprakelijk voor de schade die aan de brug is ontstaan door er met een dermate zware maaier op te rijden. Hierbij is nog van belang dat van slecht onderhoud of materiaal van de brug niet is gebleken.

 

Bij dit alles dient zich evenwel nog een ander perspectief aan: de Gemeente betwist niet dat Growepa bij het maaien veelvuldig van de brug gebruik maakt en dat ook regelmatig met andere motorvoertuigen over de brug wordt gereden, ook voor het bestrooien van het fietspad in de winter (hetgeen voor de hand ligt bij een dergelijke op- en aflopende constructie waarbij gladheid na sneeuwval gemakkelijk vrij spel krijgt). De Gemeente moet dus van dit gebruik hebben geweten.

 

Eigen schuld

 

Vanwege deze wetenschap had zij Growepa als haar contractspartij kunnen en dus ook behoren te waarschuwen voor de risico’s die zij nam door het gebruik van de brug met de zware maaier, ook wanneer de Gemeente niet op de hoogte was van het exacte gewicht van de maaiers van Growepa.

 

Aldus had zij Growepa kunnen en daarom ook moeten behoeden voor het onderhavige ongeval.

 

Een behoorlijk optredende overheid schept immers niet alleen orde door het plaatsen van borden, maar ook door haar wederpartij tijdig te waarschuwen voor haar bekende gevaren en risico’s die de wederpartij beter niet kan lopen. Niet is gebleken dat de Gemeente op enig moment Growepa voor het beperkte draagvermogen van de brug heeft gewaarschuwd en dat Growepa die waarschuwing in de wind heeft geslagen.

 

Aldus beschouwd is sprake van een aanzienlijke mate van eigen schuld van de Gemeente terzake van de aan de brug toegebrachte schade.

 

Alles afwegend is de kantonrechter van oordeel dat in dit geval de aan ieder van partijen toe te rekenen omstandigheden voor 50% tot de schade hebben bijgedragen, zodat Growepa een bedrag van € 988,25 aan de Gemeente dient te vergoeden.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2013:11498

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.