Architect aansprakelijk voor schade na bouwbegeleiding


Marianne geeft architect Henk opdracht voor ontwerpwerkzaamheden en bouwbegeleiding bij de verbouwing van haar woning.


De verbouwing verloopt echter niet zoals Marianne zich dat had voorgesteld. Daarom schakelt zij een expertisebureau in dat de schade vaststelt. Vervolgens stelt Marianne Henk op grond van wanprestatie aansprakelijk voor deze schade. Aangezien Henk weigert te betalen, besluit ze hem te dagvaarden voor de rechtbank.


Beoordeling

 

Volgens de rechtbank heeft Henk als architect geen wanprestatie gepleegd. Marianne verwijt Henk weliswaar dat de door hem geleverde werktekeningen onvoldoende gedetailleerd waren voor de aannemer, maar dit verwijt is naar het oordeel van de rechtbank niet terecht. De ter zitting overhandigde originele werktekeningen van Henk zijn immers na bestudering voldoende gedetailleerd gebleken voor een vakkundige aannemer om de door Marianne gewenste verbouwing naar behoren uit te kunnen voeren. 


Naar het oordeel van de rechtbank heeft Henk wel wanprestatie gepleegd als bouwbegeleider. Een behoorlijk en redelijk handelend bouwbegeleider moet er immers voor zorgen dat zijn opdrachtgeefster achteraf niet met grove, nog slechts met veel breekwerk te herstellen fouten van een aannemer wordt geconfronteerd zoals die blijken uit het expertiserapport. De beschrijving van zijn taak als bouwbegeleider in de door Henk opgestelde offerte is immers: “het overleggen, controleren en aansturen van de overeengekomen werkzaamheden van het aannemingsbedrijf met haar onderaannemers in overleg met de opdrachtgever”. 

 

Henk kan zich daarbij niet verschuilen achter fouten van het volgens hem ondeskundige Oost-Europese personeel van de door Marianne (tegen de adviezen van Henk in) uitgekozen goedkoopste aannemer. 

 

Marianne betoogt terecht dat, indien Henk niet met de aannemer wilde samenwerken, en alleen met de hem bekende en door hem zelf voorgestelde duurdere aannemers, Henk in dat geval de opdracht tot bouwbegeleiding van Marianne niet had moeten accepteren. Nu hij dat tegen betaling wel heeft gedaan, behoorde hij als goed bouwbegeleider de aannemer en Marianne waar mogelijk en nodig in ieder geval tijdig te waarschuwen dat de verbouwing op relevante misliep en moest hij de desbetreffende bouwfase zo nodig stilleggen opdat een praktische oplossing tussen Marianne en de aannemer voor het bouwprobleem zou kunnen worden getroffen, in plaats van de aannemer zonder relevante waarschuwing aan Marianne door te laten gaan met de volgende bouwfase in de hoop dat alles naderhand nog wel goed zou komen. Daarvoor huurt een particuliere opdrachtgeefster als Marianne nu juist een deskundig te achten bouwbegeleider als Henk tegen betaling in.

 

Die plicht tot tijdig waarschuwen en ingrijpen bij grove fouten, die nu nog slechts met veel breekwerk achteraf kunnen worden hersteld, heeft Henk als bouwbegeleider geschonden. Voor de daardoor veroorzaakte en daaraan toe te rekenen schade van Marianne is Henk aansprakelijk.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSGR:2012:BY7544

 

 

Home 


Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.