Onverschuldigde betaling aan onder bewind gestelde. Bewindvoerder moet terugbetalen.

 

Op 16 december 2011 heeft Lefier van haar rekeningnummer bij de ING Bank een bedrag van € 35.163,00 overgemaakt op de rekening van Joep.

 

Op 17 januari 2012 heeft Lefier een brief gezonden naar de ING Bank met het verzoek de betaling ten bedrage van € 35.163,00 naar haar terug te boeken, omdat de betaling naar een onjuist rekeningnummer is overgemaakt. De ING Bank heeft laten weten dat het niet mogelijk was het bedrag terug te boeken. Tevens heeft zij aangegeven dat zij de rekeninghouder, Joep, heeft verzocht om het bedrag terug te betalen aan Lefier.

 

Op 27 februari 2012 heeft Lefier Joep verzocht om het bedrag terug te betalen. Joep heeft daarop een betaling verricht van € 15.000,-. Betaling van het resterende bedrag van € 20.163,- is ondanks meerdere sommaties uitgebleven.

 

Gemeente Groningen is bewindvoerder van Joep (red).

 

Het geschil

  

Lefier vordert bij de kantonrechter de Gemeente Groningen te veroordelen te betalen van het resterende bedrag.


Beoordeling door de kantonrechter

 

De kantonrechter concludeert dat Lefier zonder rechtsgrond gelden aan Joep heeft overgemaakt. Er is geen sprake van enige verhouding of overeenkomst tussen Lefier en Joep en er is geen sprake van enig feit dat de betaling door Lefier rechtvaardigt. Joep heeft het bovenstaande ook niet betwist. Joep heeft inmiddels een bedrag van € 15.000,- terugbetaald. Lefier heeft in beginsel recht op terugbetaling van het resterende bedrag van € 20.163,-.


Beperkende werking van redelijkheid en billijkheid


Namens Joep is een beroep gedaan op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Dit beroep kan alleen slagen wanneer hetgeen uit wet, gewoonte of rechtshandeling voortvloeit in de gegeven omstandigheden tot een onaanvaardbare uitkomst leidt.

 

Namens Joep is aangevoerd dat hij een beperkt denkvermogen heeft en het geld, nadat een bankmedewerker had bevestigd dat de overschrijving op zijn rekening correct was, heeft uitgegeven. De kantonrechter is van oordeel dat deze omstandigheden niet leiden tot het oordeel dat terugbetaling van het onverschuldigd betaalde door Joep naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zodat het verweer niet slaagt.

 

Eigen schuld

 

Voor zover de Gemeente Groningen met haar verweer dat een deel van het resterende bedrag op grond van de redelijkheid en billijkheid voor rekening van Lefier dient te blijven tevens heeft bedoeld een beroep te doen op eigen schuld aan de zijde van Lefier, wordt overwogen dat het voor de verbintenis tot terugbetaling van een onverschuldigd betaald bedrag niet van belang is of degene die onverschuldigd heeft betaald een verwijt treft, zodat ook dit verweer niet slaagt.

 

Gelet op het vorenstaande zal de kantonrechter de vordering van Lefier toewijzen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de naam Joep is in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 


http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2015:737

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.