Verschuldigdheid buitengerechtelijke incassokosten

 

Michiel huurt van Teun een kantoorunit in het business centrum Roermond. De maandelijks te betalen huurprijs bedraagt € 363,00.

 

Michiel is te laat met het betalen van de huur, en op grond hiervan brengt Teun € 40,00 incassokosten in rekening. Michiel weigert deze kosten te betalen. Daarom besluit Teun om Michiel tot betaling van de incassokosten te dagvaarden voor het kantongerecht (red).

 

Het geschil

 

Aan zijn vordering legt Teun ten grondslag de door Michiel te laat betaalde factuur met nummer INV0138. De huurprijs is conform huurovereenkomst bij vooruitbetaling verschuldigd vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben. Michiel heeft de huurprijs eerst op 8 september 2016 voldaan.

 

Michiel voert verweer en stelt zich op het standpunt dat Teun niet voldaan heeft aan de vereisten om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te mogen brengen.

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Partijen zijn in geschil over de vraag of Teun gerechtigd was tot het in rekening brengen van incassokosten.

 

Teun maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing is nu het verzuim op/na 1 juli 2012 is ingetreden.

 

De overeenkomst die aan deze vordering ten grondslag ligt is gesloten tussen een rechtspersoon en een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en is aldus aan te merken als een handelsovereenkomst. In geval van handelstransacties is een minimumbedrag van € 40,00 aan incassokosten verschuldigd, zonder dat er een aanmaning dient te worden verstuurd. Dit bedrag is verschuldigd zodra de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.

 

Een schuldeiser hoeft daarbij niet aan te tonen dat hij incassokosten heeft gemaakt.

 

De normering van incassokosten zoals is uitgewerkt in het besluit geldt ook voor handelstransacties. Nu de uiterste dag van betaling van de factuur met nummer INV0138 is verstreken, immers diende de huur vóór of op de eerste te zijn voldaan, is Michiel incassokosten verschuldigd. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten komt overeen met het in het Besluit bepaalde tarief en zal worden toegewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. In verband met de leesbaarheid zijn de namen Michiel en Teun gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:1061&showbutton=true

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.