Notaris weigert te betalen


Een juridisch secretaresse van een notaris gaat met zwangerschapsverlof. Om haar tijdelijk te vervangen neemt de notaris contact op met een uitzendbureau. Het uitzendbureau gaat op zoek en stelt een dag later drie kandidaten voor. Een van de kandidaten treedt even later in dienst van de notaris. Het uitzendbureau is van mening dat de kandidaat als gevolg van haar werkzaamheden bij de notaris in dienst is getreden en vordert hiervoor een vergoeding. Volgens de notaris heeft hij slechts vrijblijvend bij het uitzendbureau geïnformeerd en geen opdracht gegeven een kandidaat voor hem te zoeken. Het uitzendbureau laat het er niet bij zitten en besluit de notaris te dagvaarden voor de rechter.

 


Oordeel kantonrechter


Partijen twisten over de vraag of tussen hen een overeenkomst (van opdracht) tot stand is gekomen. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW)).

 

Een overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken (artikel 7:400 lid 1 BW)

 

De notaris verklaart: “ik heb gebeld met het uitzendbureau om te informeren of zij iemand hadden voor de functie van juridisch secretaresse. Het uitzendbureau heeft aangegeven dat zij zou kijken of er iemand beschikbaar was.” 

 

Op grond van deze verklaring, tegen de achtergrond van een eerdere plaatsing van een uitzendkracht door het uitzendbureau, mocht het uitzendbureau er op vertrouwen dat de notaris tijdens het telefoongesprek opdracht verstrekte tot het zoeken van een kandidaat voor de functie van juridisch secretaresse. Bij dit oordeel weegt mee dat de kern van de activiteiten van een uitzendbureau het zoeken van kandidaten voor opdrachtgevers betreft. Het uitzendbureau heeft onbetwist gesteld dat zij de opdracht van de notaris heeft aanvaard. Daarmee is tussen partijen een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen als bedoeld in artikel 7:400 lid 1 BW.

 

Dat toen niet is gesproken over de voorwaarden waaronder het uitzendbureau de opdracht zou uitvoeren (waaronder de beloning) doet daaraan niet af, nu dat geen vereiste is voor de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht.  

 

Op grond van artikel 7:405 lid 1 BW is de notaris echter wel loon verschuldigd voor de werkzaamheden van het uitzendbureau. De hoogte van het loon is door partijen niet bepaald. Dat betekent dat de notaris het op de gebruikelijke wijze berekende loon of, bij gebreke daarvan, een redelijk loon verschuldigd is (artikel 7:405 lid 2 BW). 


Loon

 

Aanknopingspunten om het loon op de gebruikelijke wijze te berekenen zijn bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren in combinatie met het gebruikelijke uurloon. Als er onvoldoende aanknopingspunten zijn om het loon op de gebruikelijke wijze te berekenen, is een redelijk loon verschuldigd. Wat in een concreet geval als een “redelijk” loon heeft te gelden, zal onder meer afhangen van de aard en – zo nodig schattenderwijs te bepalen – omvang van de verrichte werkzaamheden en van hetgeen in de desbetreffende branche in het algemeen gebruikelijk is.

 

Vast staat dat het uitzendbureau drie kandidaten aan de notaris heeft voorgesteld. Hiervoor heeft zij eerst enige (selectie-)werkzaamheden moeten verrichten. Het uitzendbureau heeft daartoe gesteld dat zij haar database heeft doorzocht, een advertentie heeft uitgezet en de vacature op haar vacaturesite heeft geplaatst. Na een selectie heeft zij drie kandidaten geselecteerd, waaronder de kandidaat die uiteindelijk bij de notaris in dienst is getreden. In de gegeven omstandigheden kon de notaris niet volstaan met het verweer dat de gestelde werkzaamheden “bij gebrek aan wetenschap” worden betwist.

 

Daarmee staat vast dat het uitzendbureau de door haar gestelde werkzaamheden heeft verricht. 

 

Partijen hebben onvoldoende aanknopingspunten verstrekt om het loon op de gebruikelijke wijze te berekenen. De rechter zal daarom het redelijk loon bepalen. Uitgaande van de verrichte werkzaamheden en de kandidaat aan de notaris opgegeven salarisindicatie van € 2.100,-- bruto per maand, wordt een bedrag van € 1.000,--, te vermeerderen met 19% BTW, als een redelijk loon aangemerkt. Dit bedrag zal dan ook worden toegewezen. 

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.