Overeenkomst bouwen app terecht ontbonden

 

Luco Alarm heeft op 24 februari 2014 bij Appcomm een offerte aangevraagd ten behoeve van de koop van een mobiele app, waarmee producten konden worden geselecteerd, prijzen daaraan worden gekoppeld met toevoeging van een productbeschrijving en toezending per mail van een offerte van de potentiële klant.

 

Luco Alarm heeft de offerte aanvaard, zodat een overeenkomst tot stand is gekomen.

 

De koopprijs van de app bedroeg € 8.010,00. Aan Luco Alarm is bij wege van voorschot een bedrag van € 2.403,00 in rekening gebracht. Luco Alarm heeft dit bedrag op 11 april 2014 betaald. 

 

Bij e-mail van 12 januari 2015 heeft Luco Alarm laten weten af te zien van de bestelling omdat er nog steeds geen goed werkende app is geproduceerd.

 

Bij brief van 3 april 2015 heeft Luco Alarm aanspraak gemaakt op restitutie van het betaalde voorschot.

 

Appcomm heeft het verschot niet terugbetaald, waardoor Luco Alarm besloot de gelden via een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter te innen (red.).

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Ter zitting is duidelijk geworden dat Appcomm de opdracht heeft onderschat en dat zij bij aanvang daarvan onvoldoende op de hoogte was van de inhoud en omvang daarvan. De kantonrechter is van oordeel dat dit voor rekening en risico van Appcomm als deskundige op het gebied van het bouwen van apps komt. Daarbij neemt de kantonrechter in aanmerking dat Appcom zich voorafgaand aan het uitbrengen van de offerte ervan had moeten vergewissen wat de opdracht exact in zou houden, om hoeveel data het ging, en dat zij zich inspanningen had moeten getroosten om de benodigde informatie te achterhalen. Dit heeft Appcom niet althans in onvoldoende mate gedaan, hetgeen ook wel blijkt uit het feit dat namens Appcomm ter zitting is verklaard de opdracht nu anders te hebben aangepakt. 

 

Uit de tussen partijen gewisselde e-mails blijkt dat Luco Alarm diverse malen haar ongenoegen kenbaar heeft gemaakt en heeft aangegeven tegen welke problemen zij aanloopt. De offerte dateert van februari 2014 en eind december 2014 was er nog steeds geen sprake van een opgeleverde goed functionerende app. Bij e-mail van 26 december 2014 heeft Luco Alarm aan Appcomm een termijn gesteld en aangegeven dat voor het eind van het jaar een deugdelijk werkende app beschikbaar moest zijn. Dit is echter niet gebeurd. Naar het oordeel van de kantonrechter is daarom sprake van een onaanvaardbare tijdsoverschrijding en levert dit een aan Appcom toe te rekenen tekortkoming op. Luco Alarm heeft daarom op goede gronden de overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden. 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:10460&showbutton=true

  

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.