Voorrang verlenen

 

Op 30 januari 2016 vond rond 15.00 uur een verkeersongeval plaats op de Waardpolderhoofdweg te Kolhorn. Bij dit ongeval waren betrokken Remco, rijdende in een bestelbus van het merk Volkswagen en een bij Univé (all risks) verzekerde personenauto van het merk Citroën, bestuurd door Bernard.

 

De toedracht van het ongeval was aldus dat Bernard, toen hij vanaf de Waardpolderhoofdweg linksaf wilde slaan naar een parkeerterrein, de Volkswagen van Remco, die hem op dezelfde weg aan het inhalen was, in de rechterzijkant raakte. Aan beide auto’s is daarbij schade ontstaan.

 

De auto van Bernard is verzekerd bij Univé. Univé heeft de kosten van herstel van de auto van Bernard voor haar rekening genomen.

 

Vordering

 

Remco vordert dat de kantonrechter Univé veroordeelt tot betaling van

een bedrag van € 4.973,35.

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Remco verwijt Univé dat Bernard, zonder tijdig richting aan te geven, plotseling naar links afsloeg zonder hem voorrang te verlenen.

 

Ten aanzien van de toedracht van de aanrijding staat tussen partijen vast dat Bernard stil stond op de rechter rijbaan van de Waardpolderhoofdweg en dat Remco, nadat hij eveneens zijn Volkswagenbus achter Bernard tot stilstand had gebracht, de auto van Bernard wilde passeren, dat Bernard inmiddels met zijn auto linksaf sloeg, waarbij de auto van Bernard de Volkswagenbus van Remco in de rechterzijkant heeft geraakt. Partijen verschillen van mening over de vraag of Bernard, alvorens linksaf te slaan, richting heeft aangegeven. Tevens verklaren zij verschillend over de tijdsperiode gedurende welke Bernard met zijn auto stilstond op de rijbaan. Remco stelt dat Bernard al enige tijd stil stond, terwijl Univé stelt dat Bernard slechts korte tijd heeft stilgestaan, alvorens linksaf te slaan.

 

De kantonrechter is van oordeel dat de bestuurder van een auto die afslaat, en daarbij vanaf een weg een inrit oprijdt, het verkeer dat zich op dezelfde weg naast, links of dicht achter hem bevindt, voorrang moet verlenen. Dit brengt met zich mee dat, ongeacht de vraag of Bernard al dan niet richting heeft aangegeven naar links, hij zich alvorens linksaf te slaan ervan had moeten vergewissen of zich achter hem voertuigen bevonden die hem wilden passeren. Nu Bernard heeft nagelaten aan Remco voorrang te verlenen, is Bernard voor de aanrijding aansprakelijk. De vraag of Bernard voor kortere of langere tijd heeft stilgestaan op de rijbaan, kan dan ook buiten beschouwing blijven.

 

Eigen schuld

 

Univé heeft nog een beroep gedaan op eigen schuld van Remco. Hiervan zou sprake zijn indien zich enige aan Remco toerekenbare omstandigheid heeft voorgedaan, die heeft bijgedragen tot de schade. In zijn algemeenheid geldt, dat indien er een stilstaande auto op de rijbaan staat, van andere verkeersdeelnemers verwacht mag worden dat zij extra oplettendheid betrachten. De extra oplettendheid die van Remco verwacht mocht worden impliceert echter niet, dat hij in de onderhavige situatie Bernard niet mocht passeren. Uit het procesdossier en de door Remco ter zitting overgelegde foto van de verkeerssituatie ter plaatse volgt dat er op die plek op de Waardpolderhoofderweg gelegenheid was om te passeren, zodat het enkele feit dat Remco Bernard daar heeft ingehaald niet maakt dat hij jegens Bernard onrechtmatig heeft gehandeld. Dat Remco zijn bus aanvankelijk tot stilstand had gebracht achter de auto van Bernard, laat onverlet dat Bernard, alvorens linksaf te slaan, zich ervan had moeten vergewissen dat de verkeerssituatie dit ook daadwerkelijk toeliet.

 

Weliswaar stelt Bernard dat Remco snel optrok, maar gesteld noch gebleken is dat Remco harder heeft gereden dan ter plaatse was toegestaan. Voorts is de kantonrechter van oordeel dat bestuurders die met hun auto een ander, stilstaand voertuig inhalen, aan dit voertuig voorrang moeten verlenen.

 

Uit het voorgaande volgt dat Univé gehouden is de schade die Remco ten gevolge van de aanrijding heeft geleden, te vergoeden. Niet in geschil is, dat de schade aan de auto van Remco € 4.973,35 bedraagt, zodat de omvang van deze schade vaststaat. Dat de bus op dit moment nog niet is gerepareerd, laat onverlet dat in het schaderapport de schade aan de bus concreet is gemaakt, zodat de omvang van deze schade vaststaat.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. In verband met de leesbaarheid zijn de namen Remco en Bernard gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

   

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:9916&showbutton=true

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.