Eigen schuld voor goede buur?


Henk en Marianne wonen tegenover elkaar. Marianne is bezitter van twee honden, een Syberische Husky en een Tsjechische Wolfshond. 

Henk liet de honden van Marianne uit en kwam ten val, nadat een van de honden plotseling hard aan zijn lijn trok. Marianne was ten tijde van het ongeval niet verzekerd voor schade veroorzaakt door haar hond.

Henk heeft onder meer letsel aan haar pols opgelopen, waaraan zij op de afdeling spoedeisende hulp van het Sint Lucas Andreasziekenhuis te Amsterdam is behandeld. 

 

Het geschil


Henk vordert dat Marianne aansprakelijk is voor alle door Henk geleden, en nog te lijden, schade.

 

Beoordeling

 

Bezitter van de hond baseert haar vordering primair op de risico-aansprakelijkheid die rust op de bezitter van een dier. Volgens Henk is Marianne aan te merken als bezitter van de hond. 

 

Aansprakelijkheid Marianne

 

Vooropgesteld moet worden dat op grond van de wet de bezitter van een dier in beginsel aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. Dit is slechts anders indien aansprakelijkheid zou hebben ontbroken indien de bezitter de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad. De grondslag voor deze risico-aansprakelijkheid is het gevaar dat in de eigen energie van een dier schuilt en het onberekenbare dat daarin is gelegen. 


Naar het oordeel van de rechtbank is Marianne aansprakelijk voor de schade die de hond aan Henk heeft toegebracht. Nu bovendien vast staat dat Marianne ten tijde van het ongeval niet verzekerd was voor door de hond aangerichte schade, is Marianne in beginsel verplicht de schade die Henk als gevolg van het ongeval heeft geleden en lijdt, aan Henk te vergoeden.  

 

Eigen schuld Henk


Marianne heeft gesteld dat het ongeval (mede) is veroorzaakt door een omstandigheid die aan Henk kan worden toegerekend. Volgens Marianne heeft zij aanvankelijk geweigerd de honden door Henk te laten uitlaten, vanwege het feit dat ze erg sterk zijn en ook Marianne al eens omver hadden getrokken. Toen Henk bleef aandringen heeft Marianne het uiteindelijk goedgevonden. Marianne heeft Henk daarbij gewaarschuwd dat de honden hard kunnen trekken als ze katten zien en gezegd dat het beter is om met ze naar het park te gaan en de straten te vermijden. Henk heeft deze waarschuwingen genegeerd en heeft daardoor zelf mede bijgedragen aan het ongeval, aldus Marianne.


Henk betwist dat zij gewaarschuwd is door Marianne. Henk had niet veel ervaring met het uitlaten van honden. Henk heeft aan Marianne voorgesteld om haar honden uit te laten omdat Marianne vaak overdag van huis was. De honden waren sterk en trokken af en toe aan de lijn, maar ze luisterden normaal gesproken goed naar Henk, zo stelt zij.


De rechtbank overweegt het volgende. De kernvraag is of Henk anders heeft gehandeld dan van een redelijk handelend mens kon worden gevergd onder de gegeven omstandigheden. Voor zover uit het verweer van Marianne moet worden afgeleid dat er sprake zou zijn van eigen schuld aan de zijde van Henk, omdat zij op eigen initiatief grote sterke honden van een ander is gaan uitlaten, volgt de rechtbank dit verweer niet. Het enkele feit dat Henk er zelf voor koos om met de grote honden van Marianne te gaan wandelen, terwijl bekend is dat grote honden zich soms onvoorspelbaar en gevaarlijk kunnen gedragen, is daartoe onvoldoende. De grondslag van de aansprakelijkheid is immers juist gelegen in het gevaar dat de eigen energie van het dier schuilt en het onberekenbare element dat daarin is gelegen, terwijl dit een risico-aansprakelijkheid betreft.


Voor zover in dit verband al enige betekenis zou kunnen toekomen aan het eigen initiatief van Henk om de honden uit te laten, dan valt dit naar het oordeel van de rechtbank weg tegen het feit dat Marianne, naar eigen zeggen uit eigen ervaring bekend met het gedrag van de hond dat in dit geval tot het ongeval heeft geleid, de honden aan Henk heeft meegegeven. 


Bovenstaande overwegingen leiden tot de slotsom dat hetgeen door Marianne als verweer is opgeworpen ten aanzien van eigen schuld aan de zijde van Henk niet kan leiden tot vermindering van de schadevergoedingsplicht van Marianne. 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2012:BW9368

 

  

Home


Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.