Huurder moet zelf ramen wassen

Woonconcept verhuurt aan eiser een appartement in een flatgebouw, wat bestaat uit vier woonlagen met in totaal 22 appartementen. Het betreffen zogenaamde seniorenwoningen, waarvoor een minimumleeftijd van 55 jaar geldt. Het gebouw heeft geen gondelinstallatie of een andere voorziening om de ramen te wassen. 


De huurders van het flatgebouw maakten gebruik van een schoonmaakbedrijf voor de bewassing van de ramen. Dat werd vier maal per jaar gedaan. Op een gegeven moment is het schoonmaakbedrijf gestopt met haar werkzaamheden.

 

Eiser bewoont een appartement op de vierde woonlaag. 

 

Woonconcept heeft aan eiser medegedeeld dat zij de bewassing van de ramen wil verzorgen en de kosten via de servicekosten over de huurders wil omslaan indien 70% van de huurders daarmee akkoord gaat. Nu gebleken is dat twaalf huurders niet akkoord zijn, zal Woonconcept dat niet organiseren.


Eiser is desondanks van mening dat de kosten van bewassing van de ramen die niet voor hem bereikbaar zijn voor rekening van Woonconcept behoren te komen. Woonconcept heeft daar op geantwoord dat de ramen die onbereikbaar zijn vier keer per jaar kosteloos gewassen zullen worden, onder toevoeging dat het alleen gaat om het vaste, relatief grote raam van de woonkamer, omdat de overige ramen door het naar binnen draaien door de huurders zelf kunnen worden gewassen.

 

Eiser gaat niet akkoord en wil langs gerechtelijke weg afdwingen dat Woonconcept alle ramen wast.

 

Beoordeling door de rechter

 

In het geschil is het antwoord op de vraag of Woonconcept verantwoordelijk is voor de bewassing van alle ramen aan de buitenzijde van het appartement van eiser. Het geschil spitst zich toe op de vraag of in dit geval sprake is van ‘fysieke onbereikbaarheid’. 

 

Het gaat in dit geval het wassen van ramen dat gewoonlijk gedaan wordt door een bewoner, waarbij deze om persoonlijke motieven - gemak, tijdgebrek, hoogtevrees enzovoort - niet zelden een glazenwasser inschakelt om die werkzaamheden uit te voeren. 


Het voorgaande wordt niet anders indien de ramen niet aanstonds - dat wil zeggen alleen met een niet ongebruikelijk hulpmiddel - voor een huurder bereikbaar zijn voor bewassing. 

 

Naast ieder vast raam - behoudens het grote raam van de woonkamer - van het appartement is een naar binnendraaiend raam aanwezig, zodat het vaste raam kan worden bereikt via dat raam en dan kan worden schoongemaakt met hulp van eenvoudige hulpmiddelen als een ragebol en een stok met spons of trekker. Die vaste ramen als ook de naar binnen draaiende ramen zijn dan ook naar objectieve maatstaven voor de huurder bereikbaar. 

 

Dat eiser vanwege zijn leeftijd en/of zijn lichamelijke beperkingen niet zelf tot het op die wijze bewassen van dergelijke vaste ramen in staat is, doet daaraan niet af. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat de door eiser ingeschakelde thuishulp niet van haar werkgever de vaste ramen op die wijze mag wassen, nu dat verbod de bereikbaarheid niet raakt.


Woonconcept heeft onderkend dat het grote raam van de woonkamer niet via een naar binnen draaiend raam door een huurder kan worden bewassen. Daarom heeft Woonconcept aan eiser toegezegd dat zij dat raam op haar kosten vier keer per jaar zal laten bewassen.

 

Gelet op het voorgaande is geen grond voor toewijzing van het recht op periodieke bewassing van alle ramen. De vordering van eiser wordt afgewezen, en eiser wordt veroordeeld in de kosten van de procedure.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZLY:2012:BY2625

 

  

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.