Non-concurrentiebeding

 

Fabian is op 1 november 2012 in dienst getreden bij Living-IT, in de functie van Senior Test Consultant.

 

Living-IT is een onderneming die IT-werkzaamheden verricht. Zij kan zowel volledige (project)teams als individuele IT-specialisten leveren.  

 

Van november 2012 tot en met januari 2013 heeft Fabian bij UWV werkzaamheden verricht. Vervolgens heeft Fabian vanaf januari 2013 tot april 2014 bij KPN werkzaamheden verricht en sinds 1 april 2014 is Fabian werkzaam bij NS.

 

Fabian verricht bij NS test werkzaamheden op het zogenoemde Test Competence Center van NS voor het Project ARA. Fabian maakt deel uit van een team van 10 testers, 6 daarvan zijn in dienst van NS de andere testers zijn ingeleend. Fabian is de enige die afkomstig is van Living-IT.

 

Medio september 2015 heeft Fabian gesolliciteerd naar de functie van Performance Consultant bij NS.

 

Bij brief van 15 oktober 2015 heeft NS Fabian aangeboden om per 1 januari 2016 bij NS als Performance Consultant in dienst te treden.

 

Fabian heeft zijn wens om bij NS in dienst te treden aan Living-IT, kenbaar gemaakt. Living-IT heeft echter te kennen gegeven dat het Fabian niet vrij staat om bij NS in dienst te treden.

  

Fabian heeft zijn arbeidsovereenkomst per 1 januari 2016 opgezegd, onder de ontbindende voorwaarde dat de kortgedingrechter oordeelt dat het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst aan indiensttreding bij NS in de weg staat.

 

Beoordeling door de kortgedingrechter

 

Tussen partijen is in geschil de vraag of het concurrentiebeding dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen Fabian belemmerd om in dienst te treden bij NS.

 

Naar het oordeel van de kantonrechter verbiedt het concurrentiebeding Fabian om bij een bedrijf werkzaam te zijn die activiteiten of werkzaamheden verricht, dan wel daaromtrent adviezen geeft, soortgelijk of aanverwant aan die, welke verricht worden door Living-IT. Beoordeeld dient te worden of NS een dergelijk bedrijf is.

 

NS is een bedrijf dat zich richt op het vervoer van reizigers over het spoor. Het feit dat NS beschikt over een omvangrijke ICT-afdeling waar IT-werkzaamheden worden verricht die zich niet uitsluitend beperken tot het vervoer over het spoor maar zich ook richten op dienstverlening aan de reiziger, heeft naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter niet tot gevolg dat NS moet worden aangemerkt als een onderneming die activiteiten of werkzaamheden verricht, dan wel daaromtrent adviezen geeft, soortgelijk of aanverwant aan die, welke verricht worden door Living-IT.

 

Bij NS staan de IT-werkzaamheden ten dienste van de ‘core business’ het vervoeren van reizigers over het spoor, terwijl bij Living-IT het verrichten van IT-werkzaamheden voor derden juist haar ‘core business’ is.

 

Indien Living-IT met het concurrentiebeding ook heeft beoogd Fabian te verbieden bij een IT-bedrijfsonderdeel van een grote onderneming werkzaam te zijn, had Living-IT dat in duidelijke bewoordingen in het concurrentiebeding moeten opnemen.

 

Indien Living-IT met het concurrentiebeding heeft bedoeld dat het Fabian niet was toegestaan bij een relatie in dienst te treden, had Living-IT dat ook in die bewoordingen moeten duiden. Het gebruik van de woorden ‘zakelijke relaties’ in de tweede alinea van het concurrentiebeding is daarvoor onvoldoende.

 

Gelet op het feit dat een concurrentiebeding de werknemer beperkt in zijn recht om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn op een wijze die de werknemer geheel zelf heeft gekozen, is de kantonrechter van oordeel dat de omvang van een concurrentiebeding voor de werknemer bij het aangaan daarvan duidelijk moet zijn en dat bij onduidelijkheid over de inhoud daarvan het beding in het algemeen in het voordeel van de werknemer dient te worden uitgelegd.

 

Naar het oordeel van de kantonrechter is de door Living-IT beoogde omvang van het concurrentiebeding, dat het tevens niet is toegestaan bij een IT-bedrijfsonderdeel van een grote onderneming werkzaam te zijn, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen voor Fabian niet duidelijk en was dat zeker niet het geval bij het aan gaan van de overeenkomst. Deze onduidelijkheid komt voor risico van Living-IT.

  

Voorgaande heeft tot gevolg dat de kantonrechter van oordeel is, dat het concurrentiebeding Fabian niet verbiedt om bij NS werkzaam te zijn.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De naam Fabian is om redenen van de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:921

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.