Luchtvaartclaim: Transavia hoeft geen vergoeding uit te keren voor vertraging


Transavia zou passagiers vervoeren van Amsterdam naar Dalaman Turkije De vlucht heeft een vertraging van omstreeks 3 uur en 23 minuten opgelopen. Naar aanleiding van deze vertraging hebben de passagiers compensatie aan Transavia gevraagd. Aangezien Transavia heeft geweigerd een bedrag te betalen, besloten de passagiers Transavia te dagvaarden voor het kantongerecht.

 

De passagiers vorderen dat Transavia onder andere zal worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 400,00 per passagier.

 

Verweer Transavia


Transavia betwist de vordering. Zij voert aan dat zij geen compensatie verschuldigd is, omdat de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden. Voor het vertrek uit Amsterdam waren alle voorgeschreven inspecties uitgevoerd en is het toestel luchtwaardig bevonden en vrijgegeven voor vertrek.


Tijdens de push back merkte de pushbackchauffeur een brandstoflekkage op. Na inspectie door de technische dienst bleek dat het brandstofpaneel lekte en dat dit vervangen moest worden. Daarvoor moest de tank leeggepompt worden. Het toestel mocht daarbij niet aan de gate blijven staan. De passagiers moesten van boord en het toestel is naar een bufferpositie versleept. Na vervanging van het paneel zijn de passagiers met bussen teruggebracht naar het toestel. Hierdoor was sprake van een vliegveiligheidsprobleem dat Transavia niet kon voorkomen. Transavia heeft vervolgens al het mogelijke gedaan om de vertraging voor de passagiers zo beperkt mogelijk te houden. De reparatie van het paneel –dat voorradig was– heeft 2 uur geduurd. Op last van de luchthaven moest het toestel evenwel in de bufferpositie blijven staan en moesten de passagiers met bussen naar het toestel vervoerd worden. Vanwege het tekort aan bussen op de luchthaven is een extra vertraging van 1 uur en 25 minuten ontstaan.

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

Passagiers kunnen bij vertraging van een zekere duur recht op compensatie hebben, tenzij sprake is van buitengewone omstandigheden.

 

Transavia heeft zich in het voorliggende geval – anders dan in eerdere zaken waarin brandstoflekkage aan de orde was - beroepen op een verborgen fabricagefout. Zij heeft gesteld dat rondom de schroeven van het brandstofpaneel ijsafzetting zorgt voor scheuren in het brandstofpaneel waardoor de lekkage ontstaat. Boeing heeft dit probleem erkend en besproken in een zogenaamde ‘fleet team meeting’ in maart 2012. Dit heeft ertoe geleid dat er een ‘noodoplossing’ is geaccepteerd, totdat de verbeterde afdichting van het paneel een feit is. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Transavia aan de hand van een aantal technische stukken voldoende aannemelijk gemaakt dat bij het voorliggende technische mankement sprake is van een verborgen fabricagefout, waardoor dit technische mankement een buitengewone omstandigheid oplevert. Daarbij komt dat de reparatie ‘slechts’ 2 uur heeft geduurd en de overige vertraging is veroorzaakt door het feit dat Transavia niet terug mocht naar de gate maar moest blijven wachten op de bufferpositie.

 

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Transavia deze omstandigheid niet kunnen voorkomen en heeft zij overigens al het mogelijke gedaan om de vertraging voor de passagiers zo beperkt mogelijk te houden. Het paneel was voorradig en is direct vervangen. De tijdelijke noodoplossing (waarvan Transavia heeft gesteld dat die één uur duurt) was op dat moment nog niet goedgekeurd. Aldus zal de vordering van de passagiers worden afgewezen.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  


 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2013:9656

  

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.