Bewindvoerder aansprakelijk voor schade  

 

Bij beschikking van de kantonrechter te Utrecht van 25 februari 2013 is het vermogen van Richard onder bewind gesteld met benoeming van Sociaal.nl tot bewindvoerder.

 

Uit een beschikking van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) van 20 november 2013 blijkt dat aan Richard een administratieve sanctie van € 397,00 is opgelegd wegens het rijden met een onverzekerd voertuig. Uit de stukken blijkt tevens dat Richard op zaterdag 16 november 2013 met het betreffende voertuig betrokken is geweest bij een aanrijding. De schade bij deze aanrijding bedraagt € 729,27. Omdat de premie autoverzekering niet werd betaald, kon Richard het voornoemde bedrag niet bij de verzekeraar declareren.

 

Ter zitting van 17 december 2013 met betrekking tot wijziging van bewindvoerder is de klacht van Richard omtrent het voorval met het onverzekerd voertuig besproken.

 

Richard stelt dat hij niet wist dat het betreffende voertuig onverzekerd was. Hij was in de veronderstelling dat de premie autoverzekering maandelijks door de bewindvoerder werd betaald. Nu hij niet op deugdelijke wijze door Sociaal.nl is geïnformeerd dat de premie autoverzekering niet werd voldaan, moet Sociaal.nl de kosten die het gevolg waren van onverzekerd rijden voor zijn rekening te nemen volgens Richard. Richard is van mening dat Sociaal.nl meer had kunnen doen dan hij heeft gedaan om het onverzekerd zijn van de auto aan hem kenbaar te maken, nu hij de auto dagelijks gebruikte, onder andere om naar zijn werk te gaan.

 

Sociaal.nl erkent dat de communicatie van beide kanten niet soepel is verlopen, maar betwist dat hij aansprakelijk is voor de schade die Richard heeft geleden. Sociaal.nl stelt dat eerder aan Richard is meegedeeld dat er geen inkomen was om alle vaste lasten te kunnen voldoen. Er werden maandelijks afschriften van de beheerrekening aan Richard toegezonden en bovendien is het budgetplan (overzicht van de inkomsten en uitgaven) met Richard besproken. Op het inkomen van Richard werden veel bedragen ingehouden met als gevolg dat er nauwelijks ruimte was om de vaste lasten te voldoen. Richard had volgens Sociaal.nl uit de door Sociaal.nl aan hem gezonden stukken (bankafschriften) moeten begrijpen dat er geen inkomen was om de premie autoverzekering te kunnen voldoen.

 

Richard heeft aangevoerd dat slechts één maand geen inkomen was. Hij kon uit de stukken die hij kreeg van Sociaal.nl niet afleiden dat de premie voor zijn autoverzekering niet werd voldaan. Richard heeft daarnaast betwist dat hij maandelijkse overzichten ontving.


Taak bewindvoerder

 

Een belangrijke taak van een bewindvoerder is om zoveel mogelijk te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan. Als de inkomsten om wat voor reden dan ook lager zijn dan de uitgaven, dan kan een bewindvoerder extra schulden niet voorkomen. Zijn taak is dan om het er zoveel mogelijk toe te leiden dat de inkomsten en uitgaven minimaal met elkaar in evenwicht komen en te zorgen dat in ieder geval de meest belangrijke vaste lasten worden voldaan.

 

In dit geval beschikte rechthebbende over een auto die hij kennelijk nodig had voor de verwerving van inkomsten uit arbeid. Tussen rechthebbende en Sociaal.nl is uitgebreid contact geweest over deze auto. Zo heeft rechthebbende kennelijk bij het huisbezoek stukken aan Sociaal.nl gegeven over zijn autoverzekering. Rechthebbende heeft ook contact opgenomen met Sociaal.nl, omdat zijn auto een AP keuring moest ondergaan. Sociaal.nl heeft toen toegezegd dat de kosten konden worden voldaan, maar deze toezegging bleek beperkt te zijn tot de kosten van de keuring zelf ad € 20,--. De kosten om de auto goedgekeurd te krijgen; € 1.100,--, konden niet worden betaald.

 

Sociaal.nl heeft niet expliciet met Richard gecommuniceerd dat de premie van de autoverzekering niet kon worden voldaan. Dit ondanks voorgaande contacten over kosten in verband met de auto en met name ook het feit dat rijden met een onverzekerde auto grote risico’s met zich mee brengt. Niet is komen vast te staan dat Richard maandelijks overzichten kreeg waaruit hij had kunnen afleiden dat de premie autoverzekering niet zou kunnen worden voldaan. Dat Richard uit het budgetplan en het feit dat er een maand geen inkomen was, had moeten afleiden dat de premie voor de autoverzekering een groot aantal maanden niet zou zijn of worden voldaan, is een te beperkte invulling van de taak van de bewindvoerder.


Aanleiding beschermingsbewind

 

In het algemeen wordt een beschermingsbewind uitgesproken omdat iemand niet in staat is om zijn financiën zelf te beheren, in dit geval vanwege schulden. Aan een beschermingsbewind gaat dan vaak een periode vooraf dat een betrokkene te maken heeft met veel incasso’s door deurwaarders en andere post krijgt over vorderingen die niet kunnen worden voldaan. Dat iemand met die achtergrond vervolgens ook op basis van al of niet expliciete budgetplannen of rekeningoverzichten van de bewindvoerder zelf moet controleren of de bewindvoerder voor hem essentiële kosten heeft voldaan, staat op gespannen voet met de bescherming die de bewindvoerder moet bieden.

 

Nu Richard zijn auto kennelijk nodig had om inkomen te verwerven en Sociaal.nl dus wist dat Richard daar dagelijks in reed, had Sociaal.nl hem expliciet moeten wijzen op de risico’s die hij liep. Op die manier had Richard de kans gehad om te trachten andere middelen te realiseren om die premie te betalen; zijn ouders hadden al eerder het bedrag voor de reparatie voorgeschoten, of kunnen beslissen dat hij op deze wijze dit werk niet meer zou kunnen verrichten. Hiermee is Sociaal.nl tekort geschoten in de zorg van een goed bewindvoerder.

 

Sociaal.nl is aansprakelijk voor de schade die daarvan het gevolg is. In totaal gaat het om een bedrag van € 1.126,27.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de naam Richard is in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 


http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2014:7086

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.