Ontbinding arbeidsovereenkomst taxichauffeur door kantonrechter vanwege herhaalde grote snelheidsovertreding

 

VDK is een onderneming die zich richt op taxivervoer. [verweerder] is vanaf 1 augustus 2007 voor 40 uur per week in dienst van VDK in de functie van taxichauffeur.

 

In de nacht van 5 op 6 oktober 2013 is [verweerder] staande gehouden door de politie. Hij reed op dat moment tijdens werktijd in een auto van VDK. [verweerder] is staande gehouden omdat hij volgens de politie gereden heeft met een snelheid, na correctie, van 181 km/h, waar een snelheid van 120 km/h was toegestaan. Op grond hiervan is het rijbewijs van [verweerder] door de politie ingevorderd.

 

VDK verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met [verweerder] op de kortst mogelijke termijn te ontbinden.

 

VDK voert het volgende aan.

 

Het feit dat [verweerder] als taxichauffeur in dienst van VDK met een snelheid heeft gereden van 181 km/h is onacceptabel. Het is in strijd met de wet, en ook in strijd met het eigen beleid van VDK. Zij instrueert haar werknemers steevast de verkeersregels nauwgezet volgen. Dit staat ook in het personeelshandboek. Het gedrag van [verweerder] is onacceptabel gezien de algemene verkeersveiligheid, en al helemaal gezien de veiligheid van de passagiers. VDK wil niet eens de schijn oproepen alsof dit gedrag door de beugel kan. Tegenover het publiek, maar ook tegenover andere chauffeurs moet het kraakhelder zijn dat dit gedrag onacceptabel is.

 

Naar aanleiding van de invordering van het rijbewijs van [verweerder] heeft VDK nader onderzoek ingesteld in de datacommunicatie-apparatuur in de auto waarin [verweerder] reed. Daaruit is gebleken dat het niet om een eenmalig incident ging.

 

Uit dit onderzoek is gebleken dat [verweerder] op de volgende data met de volgende snelheden heeft gereden. Tijdens deze zitten vervoerde hij passagiers.

·       15 augustus 2013: 151 km/h

·       21 augustus 2013: 119 km/h voor een stadsrit

·       13 september 2013: 158 km/h

·       18 september 2013: 104 km/h voor een stadsrit

·       20 september 2013: 137 km/h voor een stadsrit

·       20 september 2013: 155 km/h

·       26 september 2013: 187 km/h

·       29 september 2013: 180 km/h

·       29 september 2013: 148 km/h

·       29 september 2013: 176 km/h

·       4 oktober 2013: 162 km/h.

 

Voorts voert VDK aan dat [verweerder] niet voldoet aan zijn verplichting om de rittenstaten in te leveren.

 

Beoordeling door de kantonrechter

 

[verweerder] heeft erkend dat hij in de nacht van 5 op 6 oktober 2013 (op zijn minst) 181 km/h heeft gereden.

 

Hij betwist echter dat hij ook de door VDK gestelde snelheidsovertredingen in de periode 15 augustus tot en met 4 oktober 2013 heeft begaan.

 

Zijn klanten hebben nooit over dergelijk rijgedrag geklaagd, anderen evenmin, en ook is hij nooit geflitst. Er zijn geen ongevallen geweest.

 

Verder voert hij aan dat de door VDK gebruikte apparatuur niet gewaarmerkt is.

 

VDK heeft daarop gesteld dat zij de apparatuur ieder jaar door een erkend meetinstituut laat ijken, op welke stelling [verweerder] verder niet is ingegaan. De kantonrechter gaat er daarom vanuit dat de apparatuur jaarlijks geijkt wordt.

 

Naar aanleiding van de betwisting door [verweerder] dat hij vaker snelheidsovertredingen heeft begaan, heeft VDK ter zitting schermuitdraaien overgelegd van het door haar gehanteerde computerprogramma, waarop per dag onder meer is vermeld: begin- en eindtijd van de rit, plaats van vertrek en plaats van bestemming, naam en nummer chauffeur, en (de maximaal gemeten) snelheid. [

 

Volgens [verweerder] zijn de gegevens op de schermuitdraaien manipuleerbaar, en moet die manipulatie ook daadwerkelijk zijn gebeurd. VDK heeft toegegeven dat sommige ritgegevens achteraf aangepast kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het tarief, maar dat dit niet mogelijk is met betrekking tot de gereden snelheid en de persoon van de chauffeur.

 

Voorts stelt [verweerder] dat hij normaal gesproken op maandag tot en met donderdag werkt, en dat (bijvoorbeeld) 4 oktober 2013 op een vrijdag viel. Hij kan zich niet herinneren dat het basisrooster gewijzigd is. Desgevraagd heeft hij bevestigd dat hij een rittenboekje dient bij te houden, waarin iedere rit wordt genoteerd. Ter zitting heeft hij verklaard dit boekje thuis te hebben, en dat hij in de gelegenheid gesteld wil worden om een afschrift daarvan alsnog in deze procedure over te leggen.

 

Het is aan VDK om aannemelijk te maken dat [verweerder] de door VDK gestelde snelheidsovertredingen heeft begaan. In deze procedure is niet onomstotelijk komen vast te staan in hoeverre de door VDK gebruikte software de mogelijkheid biedt ritgegevens achteraf aan te passen. Nu ook het rittenboekje niet in deze procedure is overgelegd, kan evenmin aan de hand daarvan worden vastgesteld of [verweerder] op de door VDK gestelde data heeft gereden.

 

De kantonrechter acht echter voldoende aannemelijk dat dit laatste wel het geval is. Met betrekking tot 4 oktober 2013 stelt [verweerder] dat hij zich niet kan herinneren of hij toen heeft gewerkt. De kantonrechter acht deze stelling echter onvoldoende aannemelijk. Het betreft immers de nacht van 4 op 5 oktober 2013, dus de dag voorafgaand aan de nacht van 5 op 6 oktober 2013, de nacht waarin het rijbewijs van [verweerder] is ingevorderd.

Uit de schermuitdraaien blijkt dat hij op 26 september 2013 een rit naar Eindhoven zou hebben gemaakt, op 29 september 2013 naar Soesterberg en op 29 september 2013 naar Hilversum. Het komt de kantonrechter niet aannemelijk voor dat hij zich niet kan herinneren of hij in de (ruime) week voorafgaand aan de invordering van het rijbewijs wel of niet in deze plaatsen is geweest.

 

Voorts neemt kantonrechter in aanmerking dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat VDK de schermuitdraaien daadwerkelijk heeft gemanipuleerd.

 

Hieraan doet niet af dat geen klachten over [verweerder] zijn binnengekomen van klanten of van derden, en dat hij niet is geflitst. Deze omstandigheden laten immers de mogelijkheid open dat [verweerder] de gestelde snelheidsovertredingen wel degelijk heeft begaan.

 

De kantonrechter gaat er daarom vanuit dat [verweerder] in ieder geval de door VDK gestelde snelheidsovertredingen in de periode 26 september tot en met 4 oktober 2013 van 187, 180, 148, 176 en 162 km/h heeft begaan. Hierbij komt dan nog de erkende snelheidsovertreding van 181 km/h op 6 oktober 2013.

 

Gelet op deze zeer forse snelheidsovertredingen mag niet langer van VDK worden verwacht dat zij de arbeidsovereenkomst met [verweerder] voortzet. De kantonrechter zal deze daarom op grond van veranderingen in de omstandigheden ontbinden, en wel per 1 februari 2014.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:

 

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2014:45

 

  

Home 

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.