Incassobureau van de gemeente Utrecht gebruikt een verkeerde omschrijving in haar dagvaarding. Vordering afgewezen.

 

Gemeente Utrecht wenst van gedaagden terugbetaling van uitgekeerde voorschotten op een loonkostensubsidie. Het ingeschakelde incassobureau brengt daarvoor een standaard dagvaarding uit waarin aan de vordering ten grondslag wordt gelegd dat de gemeente in opdracht en voor rekening van gedaagden (niet nader omschreven) diensten heeft verricht.

 

In een later stadium van de procedure is door de gemeente naar voren gebracht dat de omschrijving van de vordering in de dagvaarding niet adequaat is; dat dit een standaard dagvaarding betreft die is opgesteld door het incassobureau; en dat in werkelijkheid geen diensten zijn geleverd aan gedaagden, maar voorschotten op een loonkostensubsidie zijn verstrekt, welke de gemeente op grond van de re-integratieverordening (deels) terugbetaald wil zien.

 

Nu de gemeente erkent dat er geen diensten zijn geleverd kan de bij dagvaarding gestelde grondslag de vordering niet dragen. Daaraan kan niet afdoen dat gedaagden volgens de gemeente wel op de hoogte zijn van de werkelijke grondslag van de vordering. Het is aan de gemeente als eisende partij om in de dagvaarding haar eis en de gronden daarvan te vermelden en om stukken waarop zij zich beroept als productie bij te voegen.

 

Loonkostensubsidie

 

In de dagvaarding is niets gesteld over een loonkostensubsidie. Ook is nagelaten de daarop betrekking hebbende stukken direct bij dagvaarding in het geding te brengen.

 

Het voorgaande brengt mee dat de vordering van de gemeente zal worden afgewezen. De gemeente zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  


http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2013:8888

   

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.