Kosten gerechtelijke procedure

 

Partijen zijn gehuwd geweest. 

 

Partijen oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over een minderjarig kind.  

Verzoek

 

De vrouw verzoekt de kinderrechter om haar vervangende toestemming te verlenen om met de minderjarige op vakantie te mogen gaan naar het buitenland, in het bijzonder naar Suriname, en de man in de proceskosten te veroordelen.

 

Zij stelt daartoe dat de gezondheidstoestand van haar in Suriname wonende moeder matig is. De vrouw wil samen met haar zussen en hun gezinnen hun moeder bezoeken en zij wil graag dat het minderjarige kind ook zijn grootmoeder ontmoet.

 

De vrouw heeft de man benaderd met de vraag of hij wil instemmen met deze vakantie maar de man heeft niet gereageerd op het verzoek.

 

De advocaat van de vrouw heeft bij aangetekende en gewone post de man benaderd met het verzoek om in te stemmen met het verzoek maar aan dat verzoek heeft hij evenmin gehoor gegeven.

Beoordeling door de kinderrechter

 

Het standpunt van de man is niet bekend. Aan de man is op de bij de wet voorgeschreven wijze een afschrift van het verzoekschrift toegestuurd en hij is opgeroepen voor de mondelinge behandeling. Van de zijde van de man is geen verweerschrift ontvangen en evenmin is hij ter zitting verschenen.

 

 

Naar het oordeel van de kinderrechter verzet het belang van de minderjarige zich niet tegen toewijzing van het verzochte, zodat het verzoek van de vrouw met betrekking tot de vervangende toestemming op na te melden wijze wordt toegewezen.


Proceskosten

 

Ook het verzoek van de vrouw tot veroordeling van de man in de proceskosten dient te worden toegewezen. Gebruikelijk is om in zaken als de onderhavige tussen gewezen echtelieden de proceskosten te compenseren, maar aangezien de man verwijtbaar heeft gehandeld door zonder redelijke grond zijn toestemming voor een bezoek van de minderjarige aan diens grootmoeder in Suriname te onthouden, waardoor hij de onderhavige procedure noodzakelijk maakte, dient naar het oordeel van de kinderrechter de man te worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten. Immers voor het verkrijgen van de toestemming voor de minderjarige heeft de vrouw de procedure moeten starten en daarvoor kosten moeten maken.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2015:2639

 

  

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.