Huurder wordt veroordeeld om verhuurder toe te laten in het pand


Eiseres verhuurt een pand aan gedaagde. Op basis van de huurovereenkomst dient gedaagde het onderhoud van het pand voor zijn rekening te nemen. Bij eiseres bestaat het sterke vermoeden dat er sprake is van ernstig achterstallig onderhoud. Gedaagde weigert eiseres echter toegang te verschaffen in het gehuurde.


Omdat gedaagde eiseres niet toelaat in het gehuurde is het voor eiseres moeilijk om haar standpunt dienaangaande te onderbouwen. Reden waarom eiseres voor de kantonrechter in kort geding bezichtiging van het gehuurde vordert. Eiseres heeft er belang bij om zo spoedig mogelijk inzicht te krijgen in (de mate van) het achterstallig onderhoud, omdat het gehuurde is aangewezen als gemeentelijk monument, er sprake is van boktor en zij uit verklaringen van gedaagde heeft begrepen dat hij onvoldoende financiële middelen heeft om het herstel te bekostigen.

 

Beoordeling door voorzieningenrechter

 

De voorzieningenrechter stelt vast dat gedaagde op grond van de huurovereenkomst eiseres moet toelaten in het gehuurde om te (laten) onderzoeken of gedaagde al zijn uit de wet en uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt.

 

Tijdens de behandeling ter zitting is dit ook erkend door gedaagde.

 

Gedaagde stelt zich echter op het standpunt dat eiseres dit recht, gelet op haar opstelling en de voorgeschiedenis, heeft verspeeld.

 

De voorzieningenrechter volgt gedaagde niet in dit betoog. De door gedaagde gestelde omstandigheid, dat eiseres niet is verschenen tijdens een door haar aangekondigde inspectie in mei 2012, betekent niet dat eiseres haar recht heeft verspeeld.

 

Er zijn door gedaagde ook geen (andere) omstandigheden gesteld die de conclusie rechtvaardigen dat eiseres haar recht op toegang tot het gehuurde zou hebben verspeeld. Gedaagde dient eiseres dan ook toe te laten tot het gehuurde.

 

Hoewel gedaagde eiseres toegang dient te verschaffen tot het gehuurde, dient de eiseres hierbij naar het oordeel van de voorzieningenrechter wel een aantal voorwaarden in acht te nemen.

 

Eiseres dient haar bezoek tenminste twee dagen van te voren aan gedaagde mee te delen, waartoe, als deze mededeling niet op een andere wijze kan plaatsvinden, in ieder geval een aangetekende brief volstaat.

 

Gedaagde dient eiseres vervolgens toe te laten tot het gehuurde, met dien verstande dat eiseres met maximaal 4 personen gedurende maximaal twee uren het gehuurde mag (laten) bezichtigen en (laten) onderzoeken.

 

De voorzieningenrechter is van oordeel dat eiseres voldoende zorgvuldigheid heeft betracht in haar pogingen zonder rechterlijke machtiging toegang tot het gehuurde te verkrijgen. Nu deze aanpak niet heeft geleid tot het verkrijgen van toegang tot het gehuurde, zal de voorzieningenrechter eiseres machtigen zich eigenhandig toegang tot het gehuurde te verschaffen, zo nodig met behulp van de sterke arm van politie en justitie.

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting, de volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:  

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2013:2851

 

 

Home

  

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.