Inbreuk auteursrecht

 

Bavaria is een producent van bier.

 

Om reclame te maken voor haar bier gebruikte Bavaria eerst de slogan “Zo, nu eerst ’n Bavaria.” en later “Zo. Nu eerst een Bavaria.”. De eerste slogan is in opdracht van Bavaria ontwikkeld door een reclamebureau in 1985.

 

Your Hosting is een onderneming die internetdiensten aanbiedt, waaronder clouddiensten.

 

Om reclame te maken voor haar clouddiensten gebruikt Your Hosting onder andere de slogan “Zo. Nu eerst naar de cloud.” Deze slogan is onder meer te horen geweest in een reclamespot bij BNR Nieuwsradio.

 

Van mening dat sprake was van inbreuk op haar merken- en auteursrecht heeft Bavaria Your Hosting gesommeerd tot het staken van het gebruik van slogan “Zo. Nu eerst naar de Cloud”.

 

Uit een brief van Your Hosting volgt dat Your Hosting niet aan de hiervoor genoemde sommatie wil voldoen.

 

Bavaria vordert

 

Bavaria vordert Your Hosting te bevelen met onmiddellijke ingang ieder gebruik van de slogan “ZO. NU EERST NAAR DE CLOUD” en ”ZO, NU EERST NAAR DE CLOUD” te staken en gestaakt te houden.

 

Beoordeling door de voorzieningenrechter

Auteursrecht slagzin

 

Van een auteursrecht op de slagzin “Zo, nu eerst ‘n Bavaria” respectievelijk “Zo. Nu eerst een Bavaria” kan alleen dan sprake zijn indien deze kan worden aangemerkt als een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

 

Bavaria stelt dat bij het bedenken van de slagzin “Zo, nu eerst ‘n Bavaria” respectievelijk “Zo. Nu eerst een Bavaria” creatieve keuzes zijn gemaakt en deze daardoor origineel en herkenbaar is. Your Hosting betwist dit en stelt hiertegenover dat de slagzin gangbaar Nederlands is en niet meer dan een eenvoudige aansporing om een bepaalde gebeurtenis af te sluiten met het nuttigen van een biertje van Bavaria. Verder stelt Your Hosting dat door veelvuldig gebruik van de woorden “Zo. Nu eerst…” op internet om “iets af te sluiten en een moment wat anders te gaan doen” het vermeende auteursrecht op de slagzin is verwaterd.

 

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk dat er sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin als hiervoor bedoeld. De slagzin is inderdaad kernachtig en “pakkend” met een zekere kwinkslag waarvoor door de maker ervan vrije en eigen creatieve keuzes zijn gemaakt.

 

De omstandigheid dat de zin in gangbaar Nederlands is gesteld maakt niet dat daaraan geen creativiteit toekomt.

 

Daarbij komt dat Bavaria desgevraagd heeft aangegeven dat onderdeel van de slagzin tevens is dat na het woord “Zo” een duidelijk pauze wordt gehanteerd. Dit (voornamelijk auditieve) element draagt bij aan het originele karakter van de slagzin.  

 

Evenmin kan er sprake zijn van verwatering van auteursrechten. Bij beantwoording van de vraag of een werk voldoet aan de werk-toets is beslissend de situatie ten tijde dat het werk is gemaakt. Daarbij past naar voorlopig oordeel niet dat die rechten vervolgens zouden kunnen “verwateren” door navolging nadien.

 

Auteursrechtinbreuk?

 

Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of Your Hosting op dat auteursrecht met haar uiting “Zo. Nu eerst naar de cloud, www.yourhosting.nl slash zakelijk” inbreuk maakt. Voor deze vraag dienen de totaalindrukken van enerzijds het oorspronkelijke werk, de slagzin van Bavaria, en anderzijds de uiting van Your Hosting te worden vergeleken.

 

Daarbij moet in aanmerking worden genomen welke elementen van een werk auteursrechtelijk beschermd zijn. Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat van inbreuk sprake is. Het kenmerkende en auteursrechtelijk te beschermen deel van de slagzin van Bavaria is “Zo. Nu eerst…” met daarin een duidelijke pauze na “Zo”. Het deel “een Bavaria” is vooral beschrijvend van wat er dan gedaan zal worden: een biertje van Bavaria nuttigen. Dat auteursrechtelijk te beschermen deel wordt geheel overgenomen in de uiting van Your Hosting “Zo. Nu eerst naar de cloud.”. De toevoeging “naar de cloud” is niet kenmerkend en beschrijft evenzeer de actie die ondernomen wordt of dient te worden.

 

Slotsom

 

Your Hosting maakt met haar uiting inbreuk op de auteursrechten van Bavaria.

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:   

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:2608

 

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.