Tandartsrekening minderjarige


De zestienjarige scholier R. heeft een behandeling ondergaan bij tandarts Q.

 

Vraag: kan de minderjarige R. door Q. op betaling van de rekening worden aangesproken?

 

Beoordeling door de kantonrechter


Op grond van de wet zijn minderjarigen in beginsel onbekwaam tot het verrichten van rechtshandelingen (artikel 1:234 van het BW). Er wordt op deze regel echter een uitzondering gemaakt als het gaat om behandelingsovereenkomsten, waarvan in de onderhavige procedure sprake is (artikel 7:447 van het BW). Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt is volgens dit artikel bekwaam om een dergelijke overeenkomst voor zichzelf aan te gaan. Gevolg is dat R. zelf aansprakelijk is voor betaling van de rekening (tweede lid van artikel 7:447 van het BW). 

 

Ook al hebben de ouders opdracht tot de behandeling gegeven, blijft R. tot betaling aansprakelijk. Hiervoor wordt overwogen dat de zorgverlener er in beginsel van uit mag gaan dat de ouders die hun kind ter behandeling bij hem aanbieden, dit als wettelijke vertegenwoordigers van hun kind uitsluitend in naam van dat kind doen. De achterliggende gedachte hiervan is dat de minderjarigheid van het kind er toe noopt dat zijn in het geding zijnde belangen voor hem door een ander worden behartigd en op de wettelijke vertegenwoordigers terzake een wettelijke zorgplicht rust.

 

Voorgaand uitgangspunt is slechts anders indien partijen bij het aangaan van de overeenkomst duidelijk hebben besproken dat de ouders (mede) voor zichzelf optreden.

 

De eventuele omstandigheid dat R. financieel niet in staat zou zijn hieraan te voldoen doet hieraan niets af. Dit komt immers voor zijn risico en kan niet aan tandarts Q. worden tegengeworpen.

 

Tot slot merkte de kantonrechter het R. vrij staat zijn ouders, met terugwerkende kracht, aan te spreken tot vergoeding van de tandartsrekening, die hij zelf heeft moeten betalen (artikel 1:404 van het BW).

 

Home 

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.