Dekkingsgeschil verzekering na brandschade

 

Tiddo is sinds 2016 eigenaar van een woning te Zeist. Om het risico op schade aan en verlies van de opstal en de inboedel af te dekken heeft Tiddo met ingang 4 mei 2017 een opstal- en inboedelverzekering afgesloten bij National Academic. 

 

In 2017 heeft Tiddo een vrijstaande houten schuur laten bouwen in de tuin achter zijn woning.

 

Omstreeks eind augustus 2017 heeft Tiddo twee houtkachels gekocht, waarvan één voor zijn ouders en de andere voor eigen gebruik onder de veranda die deel uitmaakt van de houten schuur in zijn achtertuin. 

 

Tiddo heeft de kachel eind oktober 2017 laten aansluiten door een achterneef van hem.

 

Op 3 januari 2019 is brand uitgebroken onder de veranda. Als gevolg van de brand is schade ontstaan aan de inboedel van de houten schuur. Op 4 januari 2019 heeft Tiddo de brandschade gemeld bij National Academic.

 

Deskundigenrapport

In opdracht van National Academic heeft de Hanselman Groep B.V. de schuur bezocht.  In het rapport van Hanselman Groep is het volgende opgenomen:

 

De kachel is door verzekerde op een afstand van 10 centimeter van de houten scheidingswand met het bergingsdeel geplaatst. De scheidingswand bestond uit houten rabatdelen. Er is geen extra brandwerende voorziening gemaakt tussen de kachel en de wand. Aan het rookgaskanaal heeft men wel extra aandacht geschonken om deze in dubbelwandig rvs staal uit te voeren.” 

 

Aangezien National Academic weigert de schade te vergoeden besluit Tiddo haar te dagvaarden voor het kantongerecht (red.). 

Het geschil

 

Tiddo vordert dat National Academic dekking dient te verlenen voor de brandschade van 3 januari 2019 en gehouden is de schade conform polis te vergoeden.

 

De kantonrechter overweegt als volgt

 

In beginsel is National Academic op grond van de opstal- en inboedelverzekering gehouden de brandschade te vergoeden, tenzij zich één van de uitsluitingsgronden voor dekking in de algemene voorwaarden voordoet. National Academic beroept zich primair op de uitsluitingsgrond ‘merkelijke schuld’ en subsidiair op de uitsluitingsgrond montagefout dan wel ondeskundig verrichte werkzaamheden.

 

Merkele schuld

 

Onder ‘merkelijke schuld’ in de zin van de algemene voorwaarden moet worden verstaan een ernstige mate van tekortschieten in zorg ter voorkoming van schade. Volgens vaste rechtspraak moet het gaan om een gedraging die, ook al is de verzekerde zich daarvan niet bewust, naar objectieve maatstaven een zodanige aanmerkelijke kans op schade met zich brengt dat de betrokken verzekerde zich van dat gevaar bewust had behoren te zijn, en door zich van die gedraging niet te onthouden in ernstige mate tekortschiet in zorg ter voorkoming van schade.

 

Het staat vast dat de kachel slechts op 10 centimeter afstand van de houten wand stond, terwijl in de gebruikershandleiding van de kachel een minimale afstand van 65 centimeter stond voorgeschreven, naar mag worden aangenomen juist met het oog op het risico dat zich heeft verwezenlijkt. In het rapport van Hanselman staat bovendien dat achter de kachel tegen de houten wand geen extra brandwerende voorziening was gemaakt. Het spreekt voor zich dat hierdoor een gevaarlijke situatie is ontstaan. 

 

In het rapport van Biesboer van 18 januari 2019 wordt geconcludeerd dat de brand is ontstaan doordat de kachel te dicht op de wand stond en dat daardoor het hout pyrofoor is geworden en uiteindelijk tot zelfontbranding is gekomen. 

 

Tiddo heeft betwist dat hem daarvan merkelijke schuld treft, omdat de kachel is geplaatst door zijn achterneef. De rechtbank acht dit echter niet van belang, althans niet in de verhouding tussen Tiddo en National Academic. Het plaatsen, dan wel laten plaatsen van de kachel, al dan niet door een professionele partij, komt in de verhouding tussen partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor rekening en risico van Tiddo. Indien daarbij fouten zijn gemaakt, leidt dit hoogstens tot aansprakelijkheid van de achterneef richting Tiddo, maar niet tot uitkering onder de verzekering. 

 

De slotsom is dat vorderingen van Tiddo moet worden afgewezen. Tiddo wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl: 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2020:3649&showbutton=true

 

Home

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.