Tramconducteur gebruikt geld van zijn werkgever voor privédoeleinden.

Nico is sedert 25 september 2001 in dienst van GVB en werkzaam in de functie van conducteur.

 

GVB biedt openbaar vervoer aan in Amsterdam.

 

Als conducteur heeft Nico de beschikking over een depot dat bestaat uit: een voorraad kaartjes, contant geld en saldo op de persoonsgebonden kaart

Het saldo op de persoonsgebonden kaart moet worden gebruikt om kaartjes aan te kopen die Nico in de tram aan reizigers verkoopt.

Het daarmee ontvangen geld dient te worden gebruikt als wisselgeld of wordt

afgestort bij GVB op de persoonsgebonden kaart.

 

Op 15 juni 2015 heeft er een depotcontrole plaats gevonden waarbij bleek dat Nico een depottekort had van € 546,90.  

 

GVB heeft bij brief van 3 juli 2015 een aanzegging ontslag aan Nico gezonden. 

Verzoek aan de kantonrechter


GVB verzoekt de arbeidsovereenkomst met Nico te ontbinden.

  

Beoordeling door de kantonrechter

 

Vaststaat dat het niet naleven van het depotreglement de bedrijfsvoering van GVB direct raakt. Indien de depothouder geld aan het depot onttrekt kan dit ertoe leiden dat hij niet meer genoeg geld heeft om kaartjes te kopen, dan wel dat hij niet over voldoende wisselgeld beschikt. Het depotreglement schrijft voor dat het depottegoed niet mag worden aangewend voor privédoeleinden. Vaststaat dat Nico in strijd heeft gehandeld met het depotregelement door een aanzienlijk bedrag aan het depot te onttrekken.

 

Ter zitting heeft Nico verklaard dat hij dit geld aan zijn vriendin heeft gegeven teneinde het verjaardagsfeestje van zijn dochter te kunnen bekostigen. Nico heeft verder verklaard dat hij het geld zou aanvullen zodra hij hiertoe weer in de gelegenheid zou zijn. Nico heeft aldus welbewust in strijd gehandeld met het depotregelment. Door een aanzienlijk bedrag te onttrekken aan het depot heeft hij de bedrijfsvoering van GVB in gevaar gebracht. Hiermee heeft Nico zodanig verwijtbaar gehandeld dat van GVB niet langer gevergd kan worden dat de arbeidsovereenkomst voortduurt. Dat Nico voornemens was het geld op enig moment terug te storten (hetgeen inmiddels ook is gebeurd), maakt dit niet anders.

  

De kantonrechter voorbij aan het verweer van Nico dat GVB in mei 2015 het door Nico te veel ontvangen salaris in een keer heeft verrekend met zijn salaris waardoor hij op 15 juni 2015 over te weinig geld beschikte om de verjaardag van zijn dochter te bekostigen. Nico heeft niet betwist dat zijn leidinggevende meermalen aan hem heeft gevraagd of hij in financiële problemen zou komen door voornoemde verrekening en daarbij heeft aangegeven dat als dit het geval zou zijn, GVB bereid was om een passende oplossing te vinden. Nico heeft telkens aangegeven dat er geen financiële problemen waren en dat hij geen hulp nodig had. Onder die omstandigheden kan Nico aan de verrekening geen rechtvaardiging ontlenen om geld te onttrekken aan het depot.

 

De kantonrechter zal de arbeidsovereenkomst ontbinden.


De hierboven weergegeven casus is een samenvatting en de naam Nico is in verband met de leesbaarheid van het artikel gefingeerd. De volledige uitspraak is te vinden via de onderstaande link met rechtspraak.nl:   

 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:6673

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06 - 46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.