Vordering werkgever tot schadevergoeding voor niet ingeleverde goederen

 

Gedaagde is bij eiseres in dienst geweest. 

 

Na afloop van het dienstverband heeft eiseres de auto meegenomen met een reservesleutel. Daarnaast zijn nog een aantal goederen niet ingeleverd. 

 

Eiseres heeft gedaagde een overzicht gestuurd van de kosten die nog verrekend moeten worden: € 200,00 (ophalen auto), € 250,00 (vervangen autosleutel), € 10,00 (tankpas), € 750,00 (laptop), € 615,00 (boormachine) en € 110,00 (handgereedschap). 

 

Gedaagde heeft deze kosten niet betaald. 

 

Daarom wordt gedaagde door eiseres gedagvaard voor het kantongerecht.

 

Oordeel kantonrechter

 

Eiseres heeft in deze procedure niet gevraagd om teruggave van de goederen, maar om een vervangende schadevergoeding

 

Hiervoor is vereist dat gedaagde in verzuim is, wat kan blijken uit een schriftelijke ingebrekestelling en uit het feit dat eiseres aan gedaagde heeft meegedeeld dat zij niet meer om teruggave vraagt maar om schadevergoeding, een zogeheten omzettingsverklaring. Dat aan deze vereisten is voldaan, is door eiseres niet aangetoond. 

 

De kantonrechter is van oordeel dat eiseres niet heeft onderbouwd dat haar vordering voldoet aan de voorwaarden voor het toekennen van vervangende schadevergoeding. Dit betekent dat de gevorderde schadevergoeding zal worden afgewezen. 

 

Autoreiniging

 

Volgens eiseres is de auto vies ingeleverd en daarom vordert zij € 85,00 voor reinigingskosten.  

 

De kantonrechter overweegt dat gedaagde alleen aansprakelijk kan zijn voor schade, voor zover die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Dit is door eiseres niet gesteld en is ook niet gebleken. Hooguit is sprake van geweest van laksigheid door gedaagde.

 

Gelet hierop is de kantonrechter van oordeel dat gedaagde niet aansprakelijk is voor de reinigingskosten. 

 

 

De hierboven weergegeven casus is een samenvatting. De volledige uitspraak is te vinden:  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:1780&showbutton=true

 

Home

 

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp, of heeft u andere vragen aan Schölvinck-Incasso? Dan kunt u mij bereiken via 06-46 40 63 26, of gebruik het formulier hieronder om contact met mij op te nemen. U krijgt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.